Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nowy Komendant Straży Miejskiej

Z dniem 24 kwietnia br. funkcję Komendanta Straży Miejskiej objął Witold Ilič – wieloletni pracownik Urzędu Miasta Jarosławia, który dwukrotnie w swojej karierze zawodowej pełnił obowiązki zastępcy komendanta tej formacji. Dotychczasowy komendant SM, Bogusław Ryzner został zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych.
Od lewej: Witold Ilič, Bogusław Ryzner | Fot.  M. Młynarska
Od lewej: Witold Ilič, Bogusław Ryzner
Fot. M. Młynarska
Burmistrz Waldemar Paluch podziękował Bogusławowi Ryznerowi za dotychczasową służbę w Straży Miejskiej...
Burmistrz Waldemar Paluch podziękował Bogusławowi Ryznerowi za dotychczasową służbę w Straży Miejskiej...
...obowiązki Komendanta SM powierzył Witoldowi Ilić.
...obowiązki Komendanta SM powierzył Witoldowi Ilić.
Nowy Komendant SM złożył uroczyste  ślubowanie.
Nowy Komendant SM złożył uroczyste ślubowanie.
W spotkaniu uczestniczyli również strażnicy miejscy.
W spotkaniu uczestniczyli również strażnicy miejscy.

W ramach reorganizacji jarosławskiej Straży Miejskiej, burmistrz Waldemar Paluch podjął decyzję o zmianach w funkcjonowaniu formacji. Na tej podstawie wczoraj, 24 kwietnia br. funkcję Komendanta SM objął Witold Ilič, który w gabinecie burmistrza złożył uroczyste ślubowanie „służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby".

- W reorganizacji Straży Miejskiej stawiam na dwa najważniejsze aspekty. Działaniami oczekiwanymi przez mieszkańców jest poprawa bezpieczeństwa w newralgicznych częściach miasta m.in. w parkach oraz dbałość o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku. Bardzo ważny jest też monitoring miasta - mówi burmistrz.

Nowy Komendant SM ma 26-letni staż pracy w Urzędzie Miasta Jarosławia. Dwukrotnie pełnił funkcję Zastępcy Komendanta, przez rok był strażnikiem miejskim, od 2007 r. podinspektorem w Wydziale Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta, a od 2010 r. inspektorem w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - obecnie (po reorganizacji w 2015 r.) w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych.

Z kolei dotychczasowy Komendant SM, Bogusław Ryzner został zatrudniony na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Obronnych. Również 24 kwietnia br. złożył odpowiednie ślubowanie oraz otrzymał z rąk burmistrza podziękowanie za dotychczasową służbę. W Urzędzie Miasta pracuje 26 lat - od początku w Straży Miejskiej jako inspektor, następnie Zastępca Komendanta oraz p.o. Komendanta SM.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.04.2017 | aktualizacja 25.04.2017 15:55)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31