Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia - 27 kwietnia

W czwartek 27 kwietnia br. odbyła się XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia, w której wzięło udział 16 radnych. Z wprowadzonych do porządku obrad 25 projektów uchwał, podjęto 24. Radni nie wyrazili natomiast zgody na przeznaczenie 25 tys. złotych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich na realizację zadań z zakresu organizacji uczestnictwa uczennic Publicznego Gimnazjum Nr 4 w projekcie rozwoju piłki siatkowej kobiet na terenie miasta Jarosławia, w szczególności w programie Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

Rada Miasta podjęła uchwałę  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy miejskiej Jarosław na lata 2016-2032, w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia Panu dr. hab. Jackowi Ściborowi, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta związanych z przeznaczeniem środków na realizację projektu pn. „Mistyka Karpackich Miast - Tworzenie produktu turystycznego karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Świdnika".   Podjęto również kilka uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami, promocją miasta czy zarządzaniem jarosławską oświatą.

Zmianie uległa uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Dotacja w łącznej kwocie 400 000 złotych przeznaczona została na przebudowę dróg powiatowych - ul. Poniatowskiego, ul. Pogodnej, ul. Pełkińskiej (chodnik), ul. Lotników (chodnik), ul. Długosza, ul. Lubelskiej.

Radni przeznaczyli 300 tys. złotych na zadanie inwestycyjne związane z budową cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej w Jarosławiu, 50 tys. złotych na modernizację zieleni w Ogródku Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego, 100 tys. złotych na remont Bramy Krakowskiej łącznie z kładką, murem oporowym fosy, fragmentem zachodniej kurtyny murów fortyfikacyjnych i murem oporowym wału przy ul. Węgierskiej oraz 40 tys. złotych na przebudowę fundamentów, ścian, przypór i przęseł muru oporowego przy ul. Podgórze.

Wskazano lokalizację planowanego w mieście żłobka pn. „Radosny Zakątek". Zostanie on utworzony w obecnym budynku Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Kraszewskiego 1.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Jarosław do Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, co pozwoli na realizację budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej 2. Szacunkowa wartość projektu to 8 445 160,00 zł, z czego 1,5 mln zł to finansowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ww. programu.

Rada Miasta zapoznała się z raportem o stanie dróg miejskich na terenie miasta Jarosławia w pierwszym kwartale 2017 roku, ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami miasta Jarosławia na lata 2015-2016, oceną zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za okres 16 marca - 18 kwietnia 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.04.2017 | aktualizacja 28.04.2017 12:12)
Fot. Iga Kmiecik
Podczas sesji burmistrz Waldemar Paluch przedstawił nowego komendanta Straży Miejskiej. Funkcję tę od 24 kwietnia br. pełni Witold Ilič.
Podczas sesji burmistrz Waldemar Paluch przedstawił nowego komendanta Straży Miejskiej. Funkcję tę od 24 kwietnia br. pełni Witold Ilič.
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31