Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

29 maja 2017 r. - XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia.
fot. Barbara Brzezińska
fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA

 

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

6) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

8) w sprawie nadania nazw ulic w Jarosławiu,

9) w sprawie nadania nazw ulic i zmiany nazwy części ulic w Jarosławiu,

10) w sprawie nadania nazwy dla placu w Jarosławiu

11) w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi Administracyjne,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok Jarosławia,

13) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki w ramach naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polka-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii na realizację projektu pod nazwą „Mistyka Karpackich Miast".

V Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

VI Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych.

VII Omówienie działalności spółek miejskich:

a) PWiK,

b) PGKiM,

c) MZK,

d) JTBS.

VIII Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

X Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

 

 

 


 

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.05.2017 | aktualizacja 29.05.2017 09:20)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30