Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Sesja Rady Miasta Jarosławia - 29 maja 2017

W poniedziałek 29 maja br. odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której podjęto 17 uchwał, jeden projekt został odrzucony, a jeden skierowany ponownie do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję.

Sesja zaowocowała siedemnastoma uchwałami, w tym w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jarosławia. Z udziału w pracach Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta zrezygnowali radni: Marian Janusz i Wacław Spiradek. Podjęto kilka uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok, m.in. w związku z zadaniem inwestycyjnym „Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „Senior +" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020", w związku z dotacją dla Centrum Kultury i Promocji w kwocie 49 000 złotych, a także przekazaniem 20 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa na organizację „Święta Biegów" tj. Maratonu „Galicja Maraton Przemyśl-Jarosław", IV Mini Maratonu Jarosławskiego, „Dziecięcego Biegu ulicznego", „Biegu Malucha -  w Biegu z Europą", 15 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu na zakup wyposażenia komputerowego i meblowego.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 6 100 000 złotych, na okres przekraczający rok budżetowy, z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia.

Podjęto uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w Jarosławiu, w związku z czym w rejonie ulicy Boczna Sanowa pojawią się: ul. Spacerowa i ul. Wspólna, część ul. Kolaniki otrzyma nazwę ul. Diamentowej, w pobliżu powstaną także: ul. Szmaragdowa i ul. Bursztynowa. Plac przed dworcem PKP będzie nosił nazwę „Placu Więźniów KL Auschwitz".

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na aplikowanie o środki w ramach naboru w programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 na realizację projektu pn. „Mistyka Karpackich Miast".

Rada przeznaczyła 140 000 złotych na dotacje w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, w tym 120 000 zł na wykonanie remontu elewacji budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Królowej Polski, a także 20 000 zł na wykonanie konserwacji wraz z malowaniem elewacji płn.-wsch. budynku klasztoru przy ul. Głębokiej w Jarosławiu.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia 425 780 złotych dla Miejskiego Ośrodka Kultury jako wkład własny do projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 został odrzucony. Jednocześnie Rada Miasta Jarosławia wyraziła zgodę na realizację ww. projektu.

Podjęto też uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11/1/2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarosławia w rejonie ul. Piekarskiej oraz zmiany Nr 2/1/2017 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ul. Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską.

Do ponownego rozpatrzenia przez komisję, tym razem Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji, został skierowany projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu w zakresie realizacji projektów o charakterze miastotwórczym.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.05.2017 | aktualizacja 30.05.2017 15:47)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30