Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Podczas poniedziałkowej (31 lipca) nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia obradowało 16 radnych, podjęto 13 uchwał, a odrzucono dwa powiązane ze sobą projekty: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego pn. „Dobra droga - lepsza dostępność", który zakładał pozyskanie środków zewnętrznych na remont ul. Kraszewskiego oraz projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok.
Fot. Iga Kmiecik
Podczas sesji podjęto uchwałę o dofinansowaniu remontów bieżących sanitariatów, doposażenia świetlic w placówkach oświatowych i doposażenia pomieszczeń do nauki. Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli.

Zmianie uległy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Dotacja w kwocie 600 000 zł została przeznaczona na przebudowę ul. Poniatowskiego, Pogodnej, Pełkińskiej, Lotników, Długosza oraz Lubelskiej.

Rada Miasta Jarosławia wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji dwóch projektów: „Jarosław Magiczne Miasto" (przewidującego remont i wyposażenie Bramy Krakowskiej oraz piwnic Ratusza) oraz „Eskapady na książęcym szlaku" (obejmującego rewitalizację Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino), a także na związane z tymi projektami zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017.

Radni opowiedzieli się jednomyślnie za przystąpieniem do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/17 obszaru „Kruhel Pełkiński Wschód" w Jarosławiu. Podjęli również intencyjną uchwałę dotyczącą remontu ul. Kraszewskiego, odrzucając jednocześnie możliwość udziału Gminy Miejskiej Jarosław w projekcie partnerskim pn. „Dobra droga - lepsza dostępność", który przewidywał aplikowanie o środki zewnętrzne na remont ul. Kraszewskiego.

Rada Miasta poparła natomiast udział Gminy Miejskiej Jarosław w projekcie „Parki tematyczne pogranicza polsko-słowackiego", który umożliwi zagospodarowanie bulwarów nad Sanem.

 

Wszystkie transmisje video z sesji dostępne są w zakładce Rada Miasta


Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.08.2017 | aktualizacja 03.08.2017 18:00)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30