Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

750 tys. zł na budżet obywatelski. Ruszyła IV edycja!

Większą kwotę niż w latach ubiegłych mają do dyspozycji jarosławianie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. Już po raz czwarty, to mieszkańcy będą decydować o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy, zgłaszając własne pomysły na to, jak zmienić nasze miasto na lepsze. Od 29 sierpnia do 19 września można zgłaszać inicjatywy obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym!

29 sierpnia br. ruszyła czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie zrealizowanych 6 zadań wybranych rok temu, a już teraz czekamy na kolejne propozycje mieszkańców, które będą mogły w 2018 r. pojawić się w miejskiej przestrzeni. Jedną ze zmian w tegorocznym regulaminie jest możliwość zgłaszania nie tylko zadań inwestycyjnych, remontów, czy modernizacji, ale też działań na rzecz dzieci, młodzieży, aktywizowania i integracji lokalnej społeczności czy wspierania zdrowego stylu życia. Zwiększona została również kwota do 750 tys. zł, a projekt może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec, przy poparciu min. 5 innych osób.

- Budżet obywatelski to doskonałe narzędzie edukacji o samorządzie oraz sposób pobudzania do aktywności lokalne społeczeństwo. W czwartej edycji zdecydowałem o zwiększeniu kwoty do 750 tys. zł na inicjatywy obywatelskie, podziale środków na trzy kategorie oraz rozszerzeniu wachlarza zadań. Mam nadzieję, że jarosławianie w jeszcze większym stopniu skorzystają z tego narzędzia, zgłoszą więcej ciekawych i nieszablonowych pomysłów, których realizacja będzie mogła zmienić Jarosław na lepsze. Naprawdę warto wziąć sprawy w swoje ręce, realnie włączać się w proces zarządzania miastem i współdecydowania o budżecie - zachęca burmistrz Waldemar Paluch.

Od 29 sierpnia do 19 września br. każdy pełnoletni mieszkaniec, który uzyska poparcie innych pięciu osób oraz organizacje pozarządowe mogą zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2018 rok w trzech kategoriach:

1) kategoria A - projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 450 000 zł,

2) kategoria B - projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł  do 40 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł,

3) kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 100 000 zł.

 

Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych lub innych zadań, w szczególności z takich dziedzin jak:

1) budowa, modernizacja lub remont  ulic, chodników, parkingów,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy,

4) działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów czy rodzin,

5) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych,

6) wspieranie zdrowego stylu życia.

 

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu do pobrania z załącznika poniżej, dostępnym również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Rynek 1, pokój nr 2 (parter) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1), recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

 

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter; odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - FORMULARZ". Inicjatywę można też zgłosić przez Internet, przesyłając skan wypełnionego formularza na adres W razie wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Po upływie terminu zgłaszania projektów (19 września), 21  września zostanie opublikowany wykaz zgłoszonych projektów, w dniach 30 sierpnia-26 września nastąpi weryfikacja zgłoszeń, 27 września poznamy listę projektów do głosowania i odrzuconych i jeszcze tego samego dnia rozpocznie się głosowanie (27.09-16.10). Projekty przeznaczone do realizacji poznamy 25 października br.

Więcej o BO 2018 TUTAJ

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich! 

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.08.2017 | aktualizacja 20.09.2017 07:27)
Archiwum
Kwiecień 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30