Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2017 » Wrzesień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

56 propozycji do budżetu obywatelskiego

Aż 56 projektów wpłynęło do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok! Lista wszystkich zgłoszonych propozycji znajduje się w zakładce poświęconej BO. Do 26 września br. trwa weryfikacja formularzy, a dzień później opublikujemy listę projektów do głosowania oraz odrzuconych. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom oraz Organizacjom za tak liczne zaangażowanie!

Trwa weryfikacja projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 rok. Do czwartej edycji wpłynęło aż 56 propozycji w trzech kategoriach kwotowych od inwestycji, remontów, przez budowy placów zabaw, modernizacje zieleni, organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy akcji dla seniorów.

SPRAWDŹ wykaz zgłoszonych projektów!

- Cieszę się, że w tym roku mieszkańcy oraz organizacje tak licznie skorzystali z narzędzia budżetu obywatelskiego. Wpłynęło wiele ciekawych pomysłów. Wszystkie propozycje są opiniowane przez merytoryczne komórki, a w środę zostanie przedstawiona lista zatwierdzonych projektów do głosowania. Mam nadzieję, że równie licznie jarosławianie zaangażują się w wybór projektów do realizacji. Do podziału jest 750 tys. zł. Zachęcam do aktywnego włączenia się w proces zarządzania miasta i współdecydowania o budżecie - mówi burmistrz Waldemar Paluch.

27 września br. w ZAKŁADCE poświęconej BO 2018 zostanie opublikowana lista projektów do głosowania oraz projektów odrzuconych. Tam również znajduje się wzór karty do głosowania.

Głosowanie odbywa się w dniach 27 września-16 października:

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania, w wyznaczonym zgodnie z § 6 Regulaminu terminie, urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) drogą pocztową, wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE", za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3) elektronicznie, poprzez wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: .

Kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeśli zostaną poprawnie wypełnione wszystkie pola obowiązkowe. Głosować można na jeden projekt w każdej z trzech wyróżnionych kategorii zadań. W razie wyboru więcej niż jednego projektu z danej kategorii, karta będzie nieważna.

Wyniki poznamy 25 października.

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.09.2017 | aktualizacja 26.09.2017 07:40)
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30