Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Mur oporowy za Halą Targową w Jarosławiu

Rozpoczęte w 2007 r. prace zabezpieczająco-konserwatorskie odkrytych reliktów dawnego muru obronnego i arsenału oraz budowa muru oporowego zostaną zakończone 31 maja 2008r.
Stan obecny | Fot.  Zygmunt Petru
Stan obecny
Fot. Zygmunt Petru
Zdjęcia wykonane w sierpniu 2006r. | Fot.  Zofia Krzanowska
Zdjęcia wykonane w sierpniu 2006r.
Fot. Zofia Krzanowska
 

Proces inwestycyjny „Budowa muru oporowego żelbetowego za Halą Targową" został rozpoczęty 1 czerwca 2006 r. Wykonawcą  wyłonionym w trybie przetargu nieograniczenogo była firma „Sanakiwicz". Zgodnie z umową termin zakończenia budowy został ustalony na 30 września 2006 r.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w czerwcu natrafiono na relikty muru ceglanego (arsenału). Konsekwencją odkopania  znaleziska było wstrzymanie robót budowlanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków decyzją z dnia 13 czerwca 2006 r. Decyzja również nakazywała przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie.

Kolejnym etapem były badania archeologiczne znaleziska, które zostały ostatecznie zakończone w listopadzie 2006 r. W takim stanie rzeczy zaistniała konieczność przeprojektowania konstrukcji muru (przesunięcie w kierunku ul. Tarnowskiego) oraz wykonania prac konserwatorskich reliktów, zgodnie z odrębnym programem ich konserwacji. 

Przeprojektowanie konstrukcji muru wiązało się z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało udzielone Gminie Miejskiej Jarosław w dniu 7 sierpnia 2007 r. a stało się ostateczne 23 sierpnia 2007 r.

Przerwane roboty budowlane wznowiono w dniu 20 września 2007 r., po wcześniejszym wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą została firma Sanakiewicz s-ka z o.o., a termin zakończenia robót umowa przewidywała na 20 grudnia 2007 r. Nieprzewidziane w projekcie roboty dodatkowe (usunięcie kolizji kabla średniego napięcia z trasą nowo konstruowanego muru, konieczność wymiany sieci wodociągowej) spowodowały przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Z uwagi na to, że zakres wykonastwa obejmował również prace zabezpieczająco-konserwatorskie odkrytych reliktów w listopadzie ub.r. roboty budowlane zostały wstrzymane w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (niska temperatura), które uniemożliwiły prowadzenie tych prac.

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wykonanie budowy muru oporowego za Halą Targową wraz z konserwacją odkrytych reliktów arsenału obronnego, ostateczny termin zakończenia inwestycji jest przewidziany na dzień 31 maja 2008 r. Obecnie zaawansowanie inwestycji znajduje się na etapie stanu surowego żelebetowej konstrukcji muru.

Zygmunt Petru
Naczelnik Wydziału Dróg UM
(29.01.2008 | aktualizacja 29.01.2008 09:44)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31