Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Od 1 lutego 2008 r. obowiązują nowe ceny ulgowych biletów MZK

Na mocy Uchwały nr 248/XXIII/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 17 grudnia 2007 r. obowiązują nowe ceny za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Jarosławiu.
 

Nie uległy zmianie ceny normalnych biletów jednorazowych - w dalszym ciągu na terenie miasta płacić będziemy 1,80 zł. W I strefie (do 6 km) bilet normalny jednorazowy kosztuje - 1,90 zł, w II strefie (powyżej 6-12 km) - 2,20 zł, w III strefie (powyżej 12 - 18 km) - 2,50 zł, natomiast w IV strefie (powyżej 18 - 24 km) - 2,80 zł.

Wprowadzono dwa rodzaje ulg. Ulga 37% przysługuje dzieciom od lat 4 do 7 - na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka oraz na podstawie biletów jednoprzejazdowych uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24. roku życia. Cena biletu z ulgą 37% wynosi 1,10 zł na terenie miasta. Bilety ulgowe I strefy kosztują 1,20 zł, II strefy - 1,40, III strefy - 1,60 zł, zaś IV strefy - 1,80 zł.

Zostaje utrzymana ulga  50% do przejazdów na imienne bilety miesięczne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24. roku życia. Utrzymuje się zniżkę 50% dla studentów do biletów miesięcznych i jednoprzejazdowych do ukończenia 26. roku życia.

50 %  zniżkę do biletów jednoprzejazdowych mają emeryci - na podstawie legitymacji wydanej przez MZK, po przedłożeniu odcinka emerytury lub wyciągu bankowego z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wydanie legitymacji wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu - osoby całkowicie niezdolne do pracy - na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o. o. w Jarosławiu, w oparciu o orzeczenie ZUS i dowodu potwierdzającego tożsamość - wyłącznie w granicach administracyjnych Jarosławia; kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. O kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego /Dz. U z 2002 nr 42 poz. 371/ - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji.

Bilet z ulgą 50% kosztuje 0,90 zł na terenie miasta, w I strefie - 0,95 zł, w II strefie - 1,10 zł, w III strefie - 1,25 zł, zaś w IV strefie - 1,40 zł.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:

1/  osoby po przekroczeniu 75. roku życia za okazaniem dowodu potwierdzającego  tożsamość oraz dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka,

2/ renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu - osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o.  w Jarosławiu w oparciu o orzeczenie ZUS i dowodu potwierdzającego tożsamość i ich opiekunowie na czas podróży,

3/  honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi  I stopnia na podstawie stosownej legitymacji,

4/  dzieci niepełnosprawne z Ośrodków Rehabilitacyjno-Wychowawczych w Jarosławiu ul. 3-go Maja 39 i os. Witosa 18 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 30 oraz ich opiekunowie na czas podróży - wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji,

5/ Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia - wyłącznie w granicach administracyjnych m. Jarosławia - na podstawie stosownej legitymacji,

6/  Inwalidzi wojenni bez względu na miejsce zamieszkania i ich przewodnicy w przypadku, gdy inwalida zliczany jest do I grupy inwalidzkiej - na podstawie stosownej legitymacji.

W załączeniu Uchwała nr 248/XXIII/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 17 grudnia 2007 r.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(30.01.2008)
Załączniki:
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31