Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Otwarta debata o jarosławskiej oświacie

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza na otwartą debatę oświatową poświęconą „Kierunkom rozwoju edukacji w mieście Jarosławiu w myśleniu o uczniu XXI wieku". Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30 - sala gimnastyczna. Debata jest adresowana do rodziców, uczniów, pracowników jarosławskiej oświaty, samorządowców i wszystkich, dla których dobro ucznia jest najważniejsze.
Fot. Archiwum SP 2

Debata oświatowa realizowana jest w ramach projektu: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim", realizowanym w ramach działania 2.10.
Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego. Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo - doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół - jako strategicznego dokumentu - planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty i miejmy nadzieję, że ułatwi w przyszłości naszym uczniom poruszanie się na rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z wniesieniem wkładu własnego.

Więcej informacji na stronach: www.frdl.rzeszow.pl oraz www.ore.edu.pl

 

 

Iwona Międlar
Wydział Oświaty
(25.06.2018 | aktualizacja 25.06.2018 11:40)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31