Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Obwodowa coraz bliżej

We środę 20 lutego 2008 r. w Urzędzie Miasta odbyła się kolejna narada w sprawie przygotowania do realizacji drogi obwodowej Jarosławia prowadzona przez Zastępcę Dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie Wiesława Sowę.
Fot. Zofia Krzanowska
 

Było to ważne spotkanie, podczas którego samorządy składały sprawozdania z postępu prac związanych z podziałami działek w pasie obwodowej. Wyjaśniono wiele ważnych tematów, wśród których istotne miejsce zajmują wykupy gruntów. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM Jarosławia Marek Bajdak poinformował, że została przeprowadzona przez pracowników wydziału analiza stanu prawnego działek położonych w pasie obwodowej, a znajdujących się na terenie Jarosławia. Odnaleziono księgi wieczyste lub gruntowe dla 61 działek, które nie są własnością prywatną i te dane zostaną przekazane Staroście Jarosławskiemu. „Ten fakt ma duże znaczenie dla postępu prac przygotowawczych" - skomentował wydarzenie zastępca burmistrza Stanisław Misiąg.

Od ubiegłego roku narady odbywają się systematycznie raz w miesiącu, aby dokonać analizy realizacji szczegółowego harmonogramu, przyjętego 14 grudnia 2007 r. w Rzeszowie, Harmonogram określa, że do końca marca 2008 r. zostaną wydane wszystkie decyzje podziałowe, a do końca czerwca 2008 r. zostaną zakończone wykupy nieruchomości i GDDKiA uzyska prawa do terenu. Dyrektor GDDKiA Oddział w Rzeszowie Wiesław Kaczor uważa, że wydanie przez samorządy ostatecznych decyzji podziałowych do dnia 31 marca 2008 r. będzie stanowić o możliwości rozpoczęcia w 2009 r. budowy obwodnicy.

Według informacji na dzień 20 lutego 2008 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada prawo do 72% wszystkich gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji - ogólna liczba działek - 691, ogólna powierzchnia - 69 ha, w tym 42 ha w Jarosławiu. Dla 76 działek złożone są wnioski wywłaszczeniowe do Wojewody Podkarpackiego (11%), zaś w przypadku 64 działek uzgodniono z ich właścicielami wykupy, które nastąpią w najbliższym terminie. Właścicielom pozostałych, niezbędnych do wykupu działek składane będą oferty sukcesywnie przez najbliższe miesiące. Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie Wiesław Sowa zapewnia, że na wykupy nieruchomości oraz sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczone są środki finansowe w 2008 r. w pełnej wysokości.

Warto wspomnieć, że dla 602 działek wydane zostały ostateczne decyzje podziałowe, co stanowi 95% ogólnej liczby 634 działek wymagających podziału. Spośród działek przewidzianych do wykupu, 57 nie wymaga podziału, gdyż podlegają wykupowi w całości. Dla działek pozostałych prowadzone są procedury podziałowe.

Dzięki podjętej 2 kwietnia 2007  r. uchwale Nr 71/VIII/07 Rady Miasta Jarosławia w sprawie nabywania nieruchomości lub ich części położonych w Jarosławiu, przeznaczonych pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta zakupił 3,81 ha terenu za kwotę ok. 488 tys. zł. Należy zaznaczyć, że zakup dotyczył tzw. „działek trudnych", których właściciele nie zgadzali się na podziały lub żądali wykupu całości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nabyła od gminy Jarosław część tych działek o łącznej powierzchni 1,32 ha  przeznaczonych pod pas drogowy obwodnicy, za kwotę ok. 211 tys. zł.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(21.02.2008 | aktualizacja 21.02.2008 15:10)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31