Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

II sesja Rady Miasta Jarosławia nowej kadencji

W poniedziałek, 3 grudnia, o godz. 9.00 rozpoczną się obrady II sesji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2023).
Fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA II SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA

Dla obrad, które będą miały miejsce w sali narad (II piętro, pokój 26), przewidziano następujący porządek:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Ślubowanie radnego.

III Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

IV Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 listopada 2018 r.

V Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na sesję 3 grudnia 2018 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.gov.pl.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.2018.994) obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji jest na stronie Urzędu Miasta Jarosławia (www.jaroslaw.pl/rada miasta/transmisje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.11.2018 | aktualizacja 04.12.2018 07:49)
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30