Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Spotkanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W poniedziałek, 26 listopada, w sali narad ratusza spotkali się przedstawiciele Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematem obrad było wypracowanie opinii w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Program uzyskał jednogłośne poparcie zgromadzonych członków rady.
Fot. Iga Kmiecik

Program współpracy GMJ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 roku to dokument określający zasady wsparcia przez gminę działań organizacji pozarządowych. Zawarte w programie zapisy mają na celu stworzenie podmiotom społecznym dogodnych warunków do włączenia się w zachodzące w przestrzeni miejskiej zmiany, m.in. wzrost aktywności kulturalnej, społecznej i sportowo-rekreacyjnej, przy zaangazowaniu obywatelskim mieszkańców.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ doradczy powołany przez Burmistrza Miasta Jarosławia zarządzeniem nr 57/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jarosławia, opiniuje ww. program w ramach swoich kompetencji. Tegoroczny projekt programu zyskał poparcie zgromadzonych członków MRDPP, tj. Marty Batiuk, Beaty Duliban, Zbigniewa Hanasa, Marka Puzio oraz Igi Kmiecik.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(27.11.2018 | aktualizacja 27.11.2018 15:24)
Archiwum
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30