Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Samorządowcy apelują o poprawę warunków na granicy polsko-ukraińskiej

W poniedziałek, 25 lutego br. na przejściu granicznym Medyka - Szeginie burmistrz Andrzej Wyczawski wraz z włodarzami miast i powiatów leżących po obu stronach granicy podpisali apel skierowany do prezydenta Polski i Ukrainy, a także ministerstwa spraw zagranicznych, w którym domagają się usprawnienia procedury związanej z wydawaniem wiz.
Fot. Rafał Porada
 

„Uważam za konieczne utworzenie nowych punktów konsularnych, aby umożliwić sąsiadom z Ukrainy przyjazd do Polski. Wiele osób łączą więzi rodzinne, więc ich kontakty powinny być ułatwione" - twierdzi burmistrz Andrzej Wyczawski.

A P E L

w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej

oraz usprawnienia procedury wizowej dla obywateli Ukrainy

Będąc świadkami dramatycznych wydarzeń, jakie w ciągu ostatnich tygodni mają miejsce na przejściach granicznych między Polską a Ukrainą oraz mając świadomość szans i zagrożeń spowodowanych wejściem Polski do Strefy Schengen, niżej podpisani uczestnicy spotkania, przedstawiciele miast Polski: Jarosławia, Lubaczowa, Przemyśla, Radymna i Ustrzyk Dolnych, miast Ukrainy: Drohobycza, Lwowa, Mościsk, Starego Sambora i Truskawca, Powiatu Przemyskiego i rejonu Starosamborskiego oraz Gminy Medyka zwracają się z apelem o podjęcie intensywnych działań zmierzających do poprawy warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej oraz usprawnienia procedury wizowej dla obywateli Ukrainy.

Za szczególnie istotne uważamy uregulowanie następujących kwestii:

- rozbudowę i modernizację istniejących przejść granicznych wraz z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt umożliwiający sprawną odprawę;

- zwiększenie liczby funkcjonariuszy służb celnych na przejściach granicznych;
- wprowadzenie odpraw fitosanitarnych na przejściach granicznych z Ukrainą, przez które odbywa się transport towarowy;

- zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na odcinkach dróg krajowych w pobliżu przejść granicznych;

- utworzenie przejść granicznych Malhowice - Niżankowice oraz Mszaniec - Bystre, które będą dużym udogodnieniem dla turystów oraz przyczynią się do gospodarczo-turystycznego ożywienia terenów sąsiadujących z miejscowościami po obydwu stronach granicy;

- sfinalizowanie uzgodnień związanych z podpisaniem umowy o ruchu przygranicznym;

- usprawnienie procedury wydawania wiz, zarówno w sposób tradycyjny, jak też za pomocą Internetu;

- zniesienie lub obniżenie opłat za uzyskanie wizy;

- utworzenie w kilku ukraińskich miastach położonych blisko granicy punktów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością wydawania w tych punktach krótkoterminowych wiz turystycznych dla obywateli Ukrainy;

- utworzenia w Przemyślu punktu konsularnego Ukrainy.


Wymienione wyżej kwestie nabierają szczególnego wymiaru w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nie bez znaczenia jest również coraz szersza współpraca partnerska miast Polski i Ukrainy, wspólne projekty, wzajemne promowanie walorów turystycznych, wymiana kulturalna, współpraca gospodarcza i wiele innych przedsięwzięć, których realizacja będzie utrudniona albo wręcz niemożliwa z powodu bariery, jaką jest granica. Kolejnym, nie mniej ważnym aspektem są istniejące od wieków związki rodzinne, dla których utrudnienia w przekraczaniu granicy mogą mieć w przyszłości negatywne, trudne do naprawienia skutki.

Wobec powyższego liczymy na zrozumienie i podjęcie działań, których efekty będą satysfakcjonować obydwie strony.


Treść niniejszego apelu została wypracowana podczas spotkania, jakie odbyło się na przejściu granicznym Medyka - Szeginie w dniu 25 lutego 2008 r.


Niniejszy apel został skierowany do:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

- Prezydenta Republiki Ukrainy Wiktora Juszczenki

- Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

W imieniu strony polskiej:

Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Jan Pączek - Starosta Przemyski
Andrzej Wyczawski - Burmistrz Jarosławia
Jerzy Zając - Burmistrz Lubaczowa
Wiesław Pirożek - Burmistrz Radymna
Henryk Sułuja - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka

W imieniu strony ukraińskiej:

Ałła Gładun - Sekretarz Rady Miejskiej Drohobycza
Vasyl Kosiv - Zastępca Mera Lwowa d.s. humanitarnych
Igor Czopko - Mer Mościsk
Jurij Wizniak - Przewodniczący Mościckiej Rejonowej Administracji
Ivan Hrys - Mer Starego Sambora
Wołodymir Horbowy - Przewodniczący Starosamborskiej Rady Rejonowej
Piotr Jurczyk - Wiceprzewodniczący Starosamborskiej Powiatowej Administracji
Lew Gricak - Mer Truskawca

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(27.02.2008 | aktualizacja 27.02.2008 14:59)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31