Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Powstanie styczniowe – pamiętamy!

156 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło jedno z największych powstań przeciwko zaborcy rosyjskiemu – powstanie styczniowe. Heroiczna walka trwała do jesieni 1864 roku i zakończyła się klęską, a najbardziej wytrwali ulegli dopiero w 1865 r., jak np. ks. Stanisław Brzóska na Podlasiu.

Tradycyjnie już, jak co roku, tego dnia w kolejną rocznicę wybuchu powstania na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, zgromadzili się przedstawiciele władzy wojewódzkiej, samorządowcy, radni, służby mundurowe, członkowie stowarzyszeń, organizacji, prezesi spółek, reprezentanci jarosławskiej uczelni, dyrektorzy szkół i innych placówek, młodzież szkolna, poczty sztandarowe, mieszkańcy,  aby oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Obecny był również burmistrz miasta Waldemar Paluch.

„W hołdzie uczestnikom powstania styczniowego pochodzącym z ziemi jarosławskiej oraz bohaterowi walk narodowo-wyzwoleńczych pułk. Leonowi Czechowskiemu w 150. rocznicę powstania - rodacy" - taki napis widnieje na tablicy upamiętniającej styczniowe wydarzenia 1863 roku, znajdującej się na elewacji kaplicy na Starym Cmentarzu od 2013 roku, kiedy została powieszona w okrągłą, 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Jarosław pamięta o bohaterach tamtych wydarzeń, których prochy spoczywają zarówno na Starym Cmentarzu - jedenaście grobów, jak i na Nowym Cmentarzu - trzynaście grobów. Wśród wielu powstańców pochodzących z Jarosławia lub okolic znaleźli się m. in.: Franciszek Baranowski, Leon Czechowski, ks. Henryk Jakliński, Henryk Ziembicki, Władysław Zawirski, Julian Mokrzycki, Franciszek Salezy, Piotr Kwaśniewski i inni. W powstaniu udział wzięło około 200 tys. osób i stoczono ok. 1200 potyczek.

Powstanie, które zakończyło się niestety klęską, przeszło do historii jako jeden z największych zrywów niepodległościowych XIX wieku. Pochłonęło wiele istnień ludzkich, dla których „Bóg, Honor, Ojczyzna" były największymi i najważniejszymi wartościami oraz wzmacniały wspólnotę w walce o wolną i niczym nieskrępowaną ukochaną Ojczyznę. Zapisało się w historii jako wielkie poruszenie społeczne i patriotyczne, mimo ogromnych strat w ludziach, mimo późniejszych zesłań powstańców, represji, katorg i mimo konfiskat majątków.

Jak wspominał burmistrz W. Paluch: „Powstanie, mimo jego porażki militarnej, to wielkie dziedzictwo, które wychowało następne pokolenia. Pamięć o tym narodowowyzwoleńczym zrywie była jednym z filarów całkowitego odrodzenia kraju w 1918 r. Dlatego do dziś, po 156 latach od dramatycznych wydarzeń, upamiętniamy bohaterów tamtych dni i oddajemy im hołd. Pracując dziś dla Polski i dla naszej małej Ojczyzny, kontynuujemy starania minionych pokoleń. W tej generacyjnej, polskiej sztafecie powstańcy styczniowi zajmują ważne miejsce. Powinni być i są wzorem wytrwałości i ofiarności w walce o własne państwo. Wciąż mogą imponować umiejętnościami i skutecznością w budowaniu podziemnych struktur tego państwa, otwartością na społeczne przemiany, a także wolnościowe aspiracje bratnich narodów: litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Rocznica powstania styczniowego jest znakomitą okazją do przypomnienia tego dorobku i uczynienia z niego jeszcze istotniejszego elementu naszej narodowej samowiedzy".

Starosta jarosławski, Tadeusz Chrzan, podczas obchodów odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego skierowany do wszystkich zgromadzonych.

Dzisiaj, po tylu latach, jarosławianie ciągle pielęgnują pamięć o tych bohaterach. Obchody zorganizowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha rozpoczęły się odegraniem hymnu narodowego, po którym odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, a wspólną modlitwę w intencji ofiar powstania poprowadzoną przez ojca Florencjusza Szewca, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy, zakończono składaniem wiązanek kwiatów przez przybyłych gości.

Współorganizatorem obchodów było Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.01.2019 | aktualizacja 23.01.2019 07:20)
Fot. Barbara Brzezińska (43)
Fot. Barbara Wilk (6)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30