Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy organizacje pozarządowe, prowadzące swoją działalność na terenie miasta Jarosławia, do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań – konkursy na 2019 rok ”. Szkolenie odbędzie się 4 lutego (poniedziałek) o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. ks. Jakuba Makary 1. Liczba miejsc ograniczona.
Fot. freepik.com

Jak skorzystać z bezpłatnego szkolenia?
Wystarczy potwierdzić swój udział do 31 stycznia br. do godz. 15.30 telefonicznie - 16 624 87 24 lub e-mailowo:

Liczba miejsce jest ograniczona!

Głównym tematem szkolenia będzie omówienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań. Poruszone zostaną kwestie źródeł finansowania zadań oraz rozliczenia. Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

PROGRAM

1. Omówienie elementów druku oferty.

 • Jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie  rezultatów.
 • Zasady konstrukcji budżetu zadania.

2. Umowa realizacji zadania publicznego.

 • Zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu.
 • Przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem - księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości.
 • Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
 • Procedura zwrotu dotacji.
 • Inne wymogi wprowadzone przez umowę.
 • Załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania.

 • Elementy sprawozdania.
 • Sprawozdanie częściowe i końcowe.
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej.
 • Rozliczenie rezultatów.
 • Złączniki do sprawozdania.

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a - małych grantów.

5. Źródła finasowania zadań publicznych.

 • Finansowanie zadań publicznych ze środków Gminy Miejskiej Jarosław.
 • Inne źródła finasowania zdań publicznych ze środków poza miastem Jarosław.
Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.01.2019 | aktualizacja 05.02.2019 07:37)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30