Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Budżet miasta na 2019 rok uchwalony

Sesja z 25 stycznia br. zaowocowała uchwaleniem budżetu miasta Jarosławia na 2019 rok, wieloletniej prognozy finansowej oraz podjęciem 14 z 16 zaplanowanych w porządku obrad uchwał. Pozytywne opinie o projekcie budżetu wyrazili przewodniczący stałych komisji RMJ, Rady Dzielnic (wszystkie były pozytywne, jedynie RD nr 3 wyraziła warunkowe poparcie dla projektu), odczytano też stosowną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

O kształcie budżetu uchwalonego w trakcie sesji burmistrz Waldemar Paluch rozmawiał z przedstawicielami mediów podczas briefingu prasowego. Zaznaczył, że tradycyjnie już uchwała w większości przypadków uwzględnia najpilniejsze potrzeby inwestycyjne zgłoszone przez poszczególne Rady Dzielnic. Ponownego przepracowania wymagają jedynie zadania wskazane przez dzielnicę nr 3 i nr 6.

Poniżej lista potrzeb zgłoszonych przez poszczególne dzielnice:

Dzielnica nr 1

- przebudowa ulic: Boczna Sanowa - II etap, Ustronie, Trybunalska, pełna dokumentacja techniczna przebudowy ul. Misztale wraz złącznikiem do ul. Dolnoleżajskiej

- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na przebudowę ul. Aleksandra Fredry i chodnika ul. Zwierzynieckiej od ul. Długosza do ul. Dojazdowej

- oświetlenie ul. Rybackiej II etap

Dzielnica nr 2

- przebudowa dróg dojazdowych i chodnika do bloków nr 44, 46 i 48 przy ul. 3-go Maja, dróg wewnętrznych na os. Wojska Polskiego, drogi od ul. Poniatowskiego 42 do Królowej Jadwigi 38, przełożenie kostki chodnikowej przy SP 1, chodnik przy ul. Zielińskiego, Legionów, Reymonta, schody terenowe pomiędzy 3-go Maja a ul. Przygrodzie.

- dotacja dla Powiatu na remont drogi i chodnika ul. Królowej Jadwigi wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych,

-oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 3-go Maja 40, skrzyżowanie ul. Poniatowskiego z ul. Sikorskiego

Dzielnica nr 3

- przebudowa ul. Włókienniczej wraz z kanalizacją deszczową, ul. Słoneczna II etap, ul. Basztowa wraz z kanalizacją deszczową, ul. Gębarowicza, chodnik ul. 3-go Maja (na wysokości Huty Szkła), droga z os. 1000-lecia do bloku nr 5 na os. Słonecznym (zadania na kwotę ponad 1,8 mln zł)

Dzielnica nr 4

- remont ul. Popiela, wykonanie nawierzchni i jednostronnego chodnika ul. Piastów na odcinku od ul. Traugutta do ul. Chrobrego, ul. Łączności kolejny etap.

Dzielnica nr 5

- przebudowa ul. Konfederackiej II etap,

-dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na przebudowę ul. Kasprowicza i Adama Grucy

-kolejny etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy nr 5

-inne jak przebudowa dachu SP 2, rozbudowa placu zabaw na os. Pułaskiego, wykonania projektu budowlanego przebudowy boiska sportowego przy SP 2, instalacja monitoringu na pl. Inwalidów Wojennych i Alei Kasztanowej

Dzielnica nr 6

- przebudowa ul. Skarbowskiego, ul. Bocznej Pogodnej I etap

-dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na przebudowę ul. Bandurskiego i ul. Pogodnej

- oświetlenie na terenie dzielnicy nr 6 (inwestycje w dzielnicy do ponownego uzgodnienia i doprecyzowania w porozumieniu z Radą Dzielnicy)

Dzielnica nr 7

-przebudowa ul. Burmistrza Jerzego Matusza - kolejny etap, ul. Piaskowej - kolejny etap, przebudowa ul. Rajskiej, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic bocznej Kruhel Pełkiński, ul. na działce nr 416.

- dotacja dla Powiatu Jarosławskiego na remonty ul. Brodowicze, Stawki, Żwirowej, chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich

- wykonanie projektów oświetlenia ulic Kamiennej, Batalionów Chłopskich, Burmistrza Jerzego Matusza, Dolnoleżajskiej i Brodowicze.

Klub Prawa i Sprawiedliwości, o zawiązaniu się którego poinformował przewodniczący RMJ Szczepan Łąka w czasie sesji, zgłosił 9 wniosków wnoszących poprawki do budżetu, które nie zostały ostatecznie przyjęte. Spośród uchwał nie przyjęto projektu w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Jarosław jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Uchwalono m.in:

  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2019 rok
  • metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty
  • pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
  • warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław
  •  zasady zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy
  • szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +"
  • treść porozumienia międzygminnego Gminy Miejskiej Jarosław z Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Jarosław
Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.01.2019 | aktualizacja 30.01.2019 15:29)
Archiwum
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31