Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Przypomnienie o terminie płatności podatków

15 marca 2008 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 

Osoby fizyczne dokonują płatności w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca. Wpłaty przyjmowane są w kasie  Urzędu Miasta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30 lub na rachunek bankowy:
 Bank PEKAO S.A o Jarosław  76 1240 2571 1111 0000 3342 2848

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Opłata od posiadania płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę  roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

 

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(11.03.2008)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31