Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dwa spotkania w dzielnicy nr 7 - pierwsze za nami

Dobiega końca wiosenny cykl spotkań burmistrza Waldemara Palucha z mieszkańcami. Wczoraj sprawy miasta omawiane były na terenie dzielnicy nr 7, w Szkole Podstawowej nr 7. Wśród najważniejszych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców była poprawa stanu dróg, z których blisko połowa posiada status dróg powiatowych. Inne, ważne dla tej dzielnicy zgłoszone sprawy to: rozbudowa kanalizacji, zwiększenie miejsc parkingowych w obrębie rynku czy uporządkowanie reklam na terenie miasta.

- Rozmawialiśmy dzisiaj o tegorocznych planach inwestycyjnych i potrzebach dzielnicy siódmej. Podobnie jak podczas wszystkich pozostałych spotkań dominował temat remontów dróg i chodników, rozbudowy kanalizacji, czy parkingów. Po raz kolejny został poruszony problem braku miejsc postojowych w obrębie rynku, a także temat związany z uporządkowaniem reklam na terenie miasta. Dziękuję Państwu za obecność, merytoryczną dyskusję i żywe zainteresowanie sprawami miasta. Przed nami jeszcze jedno spotkanie w dzielnicy 7, w SP 9 już we wtorek, 26 marca. Będzie to ostatnie spotkanie w ramach wiosennej edycji. Zapraszam! - mówi W. Paluch.

W każdym spotkaniu uczestniczą dyrektorzy wydziałów urzędu, komendant Straży Miejskiej, prezesi miejskich spółek, którzy służą pomocą i wyjaśnieniami w interesujących mieszkańców tematach. Podczas spotkań mieszkańcy są proszeni o wypełnienie anonimowych ankiet. Zbierane m.in. w ten sposób informacje o jakości pracy urzędu, oczekiwaniach działań oraz potrzebnych inwestycjach, są pomocne przy wyznaczeniu priorytetów na kolejne lata. Jest też możliwość zapisania się na indywidualne spotkania z burmistrzem.

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu, ponownie odbędzie się na terenie dzielnicy nr 7, w Szkole Podstawowej nr 9. Początek o godz. 18.00.

21 marca w Szkole Podstawowej nr 7 burmistrz przedstawił budżet na 2019 r. z uwzględnieniem zadań planowanych w dzielnicy nr 7. Są to: 

 

Drogi publiczne

 • Przebudowa ul. Piaskowej
 • Przebudowa ul. Burmistrza Jerzego Matusza
 • Projekt przebudowy ul. na działce miejskiej nr 416 obr. 1 (łącznik ul. Lipowej z ul. Kamienną)
 • Projekt przebudowy ul. Misztale wraz z połączeniem z ul. Dolnoleżajską

Drogi wewnętrzne

 • Przebudowa ul. Rajskiej - II etap
 • Projekt przebudowy ul. Akacjowej

Oświetlenie

 • Oświetlenie ul. Kamiennej
 • Projekty oświetlenia ulic: Batalionów Chłopskich, Burmistrza J. Matusza
 • Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Kolaniki, Żwirowej

Gmina Miejska Jarosław w budżecie miasta na rok 2019 zarekomendowała w ramach
pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego przebudowę na terenie dzielnicy nr 7 ulic: Batalionów Chłopskich, Brodowicze, Stawki, Żwirowa,

 

Co zyska Dzielnica nr 7 w 2019 w ramach BO 2019?

Realizacja projektów:

 • Globalna wioska w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 7, nr 9 (150 tys. zł)
 • Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. S. Staszica (40 tys. zł)
 • Organizacja Pikniku rodzinnego promującego wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dla społeczności lokalnej pod hasłem „Jestem widoczny, jestem bezpieczny" (10 tys. zł)
 • II Międzynarodowy Turniej Robotyki Szkół Podstawowych (10 tys. zł)
 • Międzyszkolna Liga Robotyki (10 tys. zł)
 • Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis (10 tys. zł)
 • Gala Walk Zawodowych MMA o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia (10 tys. zł)
 • III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzików im. T. Kościuszki (10 tys. zł)
 • Bieg Malucha w biegu z Europą 2019 (10 tys. zł)
 • Bieg masowy dla uczniów szkół podstawowych z okazji 30-lecia III RP (10 tys. zł)e-Biblioteki w szkołach podstawowych (10 tys. zł)


 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.03.2019 | aktualizacja 22.03.2019 14:44)
Fot. Joanna Ożyło
Fot. Joanna Ożyło
Archiwum
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30