Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

VII sesja Rady Miasta Jarosławia

25 marca 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Jarosławia podjęto 13 uchwał, m.in. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok, w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2019, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie czy wydzierżawienie nieruchomości, zmiany cen biletów MZK, w tym podwyżki biletów jednostkowych i obniżki cen biletów miesięcznych. Miejski Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, w związku z czym przyjęto nowy statut jednostki. Przyjęty został również Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2019-2021.

Podczas obrad radni przyjęli protokół z VI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lutego 2019 roku, a następnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 oraz raport z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Dokonano szeregu zmian w budżecie miasta Jarosławia, m.in. przeznaczając kwotę ponad 30 tys. zł w celu umożliwienia posiadaczom Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny  zakupu w ulgowej cenie biletów wstępu na projekcję filmów w Miejskim Ośrodku Kultury w kinie Ikar.

25 tys. zł przeznaczono na prowadzenie biblioteki publicznej, w szczególności przejęcia przez bibliotekę obowiązku pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno - biograficznej.

Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Jarosławiu na rok 2019.

Podjęto również kilka uchwał dotyczących sprzedaży bądź wydzierżawienia nieruchomości, a także uchwałę zmieniającą ustalenie cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia.

Zmianie uległa nazwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Ośrodek będzie nosił nazwę Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Przyjęto też nowy statut placówki.

Przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2019-2021.

Rada nie przyjęła uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Omówiono działalność miejskich jednostek budżetowych: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, a także kompleksowej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.03.2019 | aktualizacja 25.03.2019 15:36)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31