Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Kampania „Szkoła bez przemocy” w Szkole Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

Motywem przewodnim drugiej edycji Programu jest budowanie społeczności szkolnych i aktywizowanie wszystkich jej uczestników do wspólnych działań.
 

Kampania społeczna „Szkoła bez przemocy" jest realizowana od wiosny 2006 przez dzienniki regionalne Polskapresse i Mediów Regionalnych oraz Fundację Grupy TP.

10 października 2007 roku nasza szkoła przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy". Zobowiązała się przestrzegać 10 zasad Kodeksu, czyli:

1. Szkoła jest wspólnotą.

2. Wszyscy się szanujemy.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.

4. Niczego nie ukrywamy.

5. Zawsze reagujemy.

6. Nauczyciel nie jest sam.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.

8. Rodzice są z nami.

9. Mamy sojuszników.

10. Nagradzamy dobre przykłady.

Plakaty z kodeksem umieszczone zostały na tablicach informacyjnych na korytarzach szkolnych, na głównych drzwiach wejściowych wraz z naklejką poświadczającą udział szkoły w kampanii. Podjęliśmy również dodatkowe działania zwiększające bezpieczeństwo, tolerancję w relacjach społeczności uczniowskiej. Wyrazem tych działań w naszej szkole jest realizacja projektu: „Stop przemocy i agresji", który został zgłoszony na konkurs grantowy
w jednej z pięciu kategorii - Tolerancja i integracja. Szkoła Podstawowa Nr 10 jest jedną  80 nagrodzonych szkół w Polsce i otrzymała kwotę 5 000 zł na wykonanie zadań wynikających
z projektu.

Celem projektu jest stworzenie w szkole klimatu, który pozytywnie wpłynie na całe środowisko szkolne i lokalne, lepsze współdziałanie członków społeczności szkolnej, kształtowanie właściwych postaw tolerancji, akceptacji, obalanie istniejących stereotypów
 i uprzedzeń, ograniczenie występowania zachowań agresywnych wśród uczniów, uwrażliwianie uczniów na poszanowanie godności innych, podniesienie jakości wychowania
i pracy szkoły, wzrost poczucia bezpieczeństwa, integracja zespołów klasowych, akceptowanie różnorodności wyborów związanych z kulturą i zwyczajami wszystkich uczniów, zwiększenie świadomości jak właściwie i racjonalnie spędzać czas wolny.

Projekt jest skierowany do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, ponieważ wspólnie wypracowane metody pozytywnie wpłyną na kształtowanie właściwych postaw prospołecznych uczniów, zmniejszą ilości zachowań agresywnych, uaktywnią i zintegrują społeczność szkolną. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy podejmować szereg działań, np. przeprowadzenie lekcji w celu pogłębienia wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych, sposobów powstrzymywania własnej agresji i uświadomienie uczniom znaczenia ,,życia bez stosowania przemocy'', uczenie tolerancji wobec odmienności, konkursy, debaty, projekty uczniowskie, apele poświęcone przeciwdziałaniu agresji
i przemocy, wspólne zajęcia, warsztaty integracyjne z uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wystawy tematyczne prac na terenie naszej szkoły, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Galerii Przedmiotu, redagowanie gazetki szkolnej poświęconej w całości agresji, przemocy oraz tolerancji, integracja środowiska szkolnego uczniów, nauczycieli
i rodziców poprzez wspólne przygotowywanie imprez szkolnych, zajęć warsztatowych, wycieczek, spotkania edukacyjne dla uczniów z udziałem psychologa i prezesa Związku Niewidomych.

 Zaplanowane przez nas działania będą zrealizowane do 15 czerwca 2008.

Koordynator programu
Marzena Machała
(12.03.2008 | aktualizacja 12.03.2008 08:56)
Archiwum
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31