Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Budżet obywatelski na 2020 rok. Trwa nabór projektów!

W tym roku przyspieszamy z budżetem obywatelskim. VI edycja właśnie ruszyła. Mieszkańcy po raz kolejny mają możliwość decydowania o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy przez zgłoszeniem własnych pomysłów na wydanie miliona złotych. Do 24 maja czekamy na projekty obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym!

Ruszyła VI edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na 2020 rok. W ciągu najbliższych miesięcy zostaną zrealizowane zadania wybrane rok temu, a już teraz czekamy na kolejne propozycje mieszkańców, które będą mogły w 2020 r. pojawić się w miejskiej przestrzeni.

Można zgłaszać nie tylko zadania inwestycyjne, remonty, czy przebudowy, ale też działania na rzecz dzieci, młodzieży, aktywizowania i integracji lokalnej społeczności czy wspierania zdrowego stylu życia. Każdy mieszkaniec może mieć wpływ na podział 1 miliona złotych, zgłosić projekt przy poparciu min. 5 innych osób oraz zaangażować się w dalszym etapie w głosowanie. 

- W tym roku chcemy zachęcić do udziału w budżecie obywatelskim jeszcze większą liczbę jarosławian. Temu służy m.in. zmiana harmonogramu. Mieszkańcy jeszcze przed wakacjami mogą przygotować projekty, zbierać głosy poparcia wykorzystując np. miejskie imprezy plenerowe. Natomiast po letnich urlopach będą mogli poświęcić czas na promocję swoich wniosków, wówczas też ruszy głosowanie. Cieszę się, że mieszkańcy przywiązali się już do tej formy decydowania o sprawach miasta. Świadczy o tym choćby wzrost w ostatnich latach liczby projektów oraz głosujących. Zachęcam do zgłaszania kolejnych pomysłów, które będą miały szansę urzeczywistnienia - mówi burmistrz Waldemar Paluch.

Do 24 maja br. każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie innych pięciu osób może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2020 rok w trzech kategoriach:

1) kategoria A - projekty duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 150 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 550 000 zł,

2) kategoria B - projekty średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł  do 40 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł,

3) kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 150 000 zł.

 

Projekty w dwóch pierwszych kategoriach mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych tj. 

1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Projekty zgłaszane w trzeciej kategorii mogą dotyczyć pozostałych działań nieinwestycyjnych np. 

1) działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów czy rodzin,

2) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnych,

3) wspieranie zdrowego stylu życia.

Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem, dostępnym również w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, Rynek 1, pokój nr 2 (parter) oraz w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5) i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

 

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter; odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - FORMULARZ" (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego). Inicjatywę można też zgłosić przez Internet, przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail:  

Po upływie terminu zgłaszania projektów, do 28 maja zostanie opublikowany wykaz wszystkich projektów.

Więcej o BO 2020 oraz harmonogram dostępny TUTAJ

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich! 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.04.2019 | aktualizacja 25.05.2019 06:50)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31