Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Jarosławia na półmetku

Jedno z ważniejszych spotkań odbyło się we środę 12 marca 2008 r. w sali narad Urzędu Miasta, w którym uczestniczyli przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji działających w Jarosławiu, a także samorządowcy z miasta i powiatu.
 

Debatę społeczną prowadziły przedstawicielki Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Anna Mikołajczyk i Jolanta Wiśniowska.

Na wstępie zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn omówił zadania zapisane w pierwszej Strategii na lata 200-2010, które zostały zrealizowane do chwili obecnej. Do tych zadań zaliczył: uzbrojenie wraz z drogami os. Starańczaka, uzbrojenie dzielnicy Misztale, budowę kolektora ogólnospławnego W, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozbudowę Zakładu Uzdatniania Wody, budowę krytej pływalni, budownictwo socjalne i komunale przy ul. Wróblewskiego i ul. Krakowskiej, wybudowanie trzech budynków w ramach Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a także budowę Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1. Zwrócił też uwagę na rozpoczęte prace przy budowie kolejnej sali gimnastycznej przy PG 2 oraz na zaawansowanie prac przygotowawczych do realizacji obwodnicy, budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej i etapu 1-3 kanalizacji ulicy Dolnoleżajskiej. Warto dodać, że na inwestycje w ramach tzw. projektów twardych uzyskano w ciągu trzech ostatnich lat, a więc w latach 2005-2007 dotacje w kwocie 19 mln 229 tys. zł.

Wraz z zaproszeniami do udziału w debacie wysłano dwa rodzaje ankiet, w których należało odpowiedzieć na kilka ważnych tematów. Wśród zagadnień zawartych w pierwszej ankiecie dotyczącej uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oddziałujących na funkcjonowanie miasta znalazły się zagadnienia społeczne, warunki bytowe, gospodarka  i rolnictwo oraz infrastruktura techniczna. W drugiej ankiecie na temat potrzeb rozwojowych Jarosławia pojawiły się m.in. pytania o najważniejsze inwestycje, które należałoby zrealizować w naszym mieście, a także opinia na temat poszerzenia granic miasta.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowała już raport o stanie społeczno-gospodarczym Jarosławia, a do końca marca br. w oparciu o wyniki ankiet ma opracować część strategiczną. Projekt Strategii będzie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i przez dwa tygodnie będzie możliwość zgłaszania kolejnych uwag i propozycji.

Zofia Krzanowska
główny specjalista ds. współpracy z mediami
(19.03.2008 | aktualizacja 19.03.2008 08:35)
Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Jolanta Wiśniowska i Anna Mikołajczyk
Zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, Jolanta Wiśniowska i Anna Mikołajczyk
Fot. Zofia Krzanowska
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30