Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

X Sesja Rady Miasta Jarosławia

30 maja 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Jarosławia po raz pierwszy został wykorzystany cyfrowy system nagłośnienia i rejestracji obrad. Jednogłośnie przyjęto m. in. projekt uchwały ws. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia pani Władysławie Kondrackiej „w uznaniu dla bohaterskich dokonań i niezłomnej postawy w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny".

Podczas czwartkowej sesji korzystano z systemu Deputy Premier, który ułatwia utrzymanie porządku zebrania, automatycznie tworząc kolejki osób zgłaszających się do wypowiedzi. Przewodniczący może selekcjonować przedmówców, ustalać czas wypowiedzi i przydzielać oraz odbierać zdalnie głos w dowolnym momencie. Praktycznym rozwiązaniem są dwa ekrany, roboczy dla przewodniczącego i tablica dla uczestników, oba prezentujące wszystkie potrzebne informacje. Identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych daje możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań. System obsługuje najważniejsze typy głosowań, dodatkowo przewodniczący ma możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach.

30 maja 2019 roku podczas sesji Rady Miasta Jarosławia podjęto 27 projektów uchwał m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień z gminami sąsiednimi dotyczących przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców wymienionych gmin opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu,przyjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Jarosławiu.

Wprowadzeno zmiany w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok.m.in. wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk", w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. "Modernizacja płyty rynku w Jarosławiu", w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2019 rok.

Ostatnim punktem obrad sesji było omówienie działalności miejskich jednostek budżetowych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Jarosławiu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu, Jarosławskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

 

 

 


 

Agnieszka Wilczyńska-Gemra
Kancelaria Burmistrza Miasta
(31.05.2019 | aktualizacja 31.05.2019 12:21)
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31