Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Spotkania w dzielnicach na półmetku

19 listopada br. burmistrz Waldemar Paluch rozpoczął jesienny cykl spotkań i wspólnych rozmów z mieszkańcami o sprawach ważnych dla miasta. Już w czterech dzielnicach (1,2,3 i 4) przedstawił kluczowe inwestycje zrealizowane w tym roku oraz propozycje zadań złożone w projekcie budżetu na 2020 rok. W każdym spotkaniu uczestniczą dyrektorzy wydziałów urzędu, komendant Straży Miejskiej, prezesi miejskich spółek, którzy służą pomocą i wyjaśnieniami w interesujących mieszkańców tematach. Zapraszamy na pozostałe spotkania – najbliższe dzisiaj, 26 listopada o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Fredry, ul. ks. J. Makary 1 (dzielnica nr 5).

19 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 1

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 1

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Ustronie
 • przebudowa ul. Przygrodzie
 • przebudowa ul. Ordynacka
 • projekt przebudowy ul. Misztale wraz z połączeniem z ul. Dolnoleżajską
 • dokumentacja przebudowy ulic w obrębie rynku

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej
 • budowa oświetlenia ul. Bocznej Sanowej (I etap)
 • budowa oświetlenia ul. Pasieka
 • budowa oświetlenia ul. Rybacka (II etap)
 • oświetlenie mostu na rzece San
 • projekty oświetlenia: bocznej ul. Rybackiej, Jasnej, Długosza, Bocznej Okrzei, Flisackiej, Jarowej

Pozostałe inwestycje

 • budowa schodów terenowych i muru oporowego przy ZSEiO
 • remont i konserwacja zabytkowego muru oporowego przy ul. Podgórze
 • „Bezpieczny Plac Księdza Piotra Skargi" - przebudowa placu parkingowego (zadanie w ramach BO 2019)
 • kanalizacja deszczowa dla dzielnicy nr 1 w obrębie ul. Flisackiej (koncepcja)
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka - Kraszewskiego - Jana Pawła II - Słowackiego
 • bulwary nad Sanem (prace projektowe)
 • budowa schodów terenowych od ul. Klasztornej do ul. Panieńskiej (projekt)

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 1

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Misztale (droga i chodnik) wraz z połączniem z ul. Dolnoleżajską
 • budowa chodnika ul. Garbarze
 • przebudowa ul. Trybunalskiej (droga i chodnik)
 • opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowych dla dróg w obszarze ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem
 • opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowych dla dróg znajdujących się w obszarze ulic: Kraszewskiego, Pasieka

Drogi wewnętrzne

 • budowa schodów terenowych, chodnika oraz oświetlenia między ulicami 3 Maja i Przygrodzie

Drogi powiatowe

 • budowa chodnika ul. Aleksandra Fredry
 • budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej na odc. od ul. Długosza do ul. Dojazdowej

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ul. Jarowa
 • budowa oświetlenia ul. Podgórze
 • projekt + budowa oświetlenia boczna ul. Garbarze
 • budowa oświetlenia ul. Boczna Okrzei

Pozostałe inwestycje

 • zakup i montaż toalety wolnostojącej
 • modernizacja fontanny w parku B. Puzon
 • budowa siłowni zewnętrznej na Małym Rynku

Co zyska dzielnica nr 1 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • „Aktywny Maluszek" - bezpieczny plac zabaw przy Żłobku Miejskim „Radosny Zakątek"
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie
  (miejskie tereny zielone)

 

20 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 2

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 2

Drogi wewnętrzne

 • przebudowa drogi i chodnika - dojazd do bloku nr 61 przy ul. Poniatowskiego dz. nr 2504/5
 • przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. 3 Maja blok nr 44,46,48
 • przebudowa dróg dojazdowych i chodników na os. Wojska Polskiego 

Oświetlenie

 • ul. 3 Maja - aktywne przejście dla pieszych

Pozostałe inwestycje

 • utwardzenie placu oraz przebudowa chodnika na os. Zielińskiego
 • przebudowa placu przy ul. Poniatowskiego 42 na działkach miejskich nr 2371/8 i 2370/16 obr. 5 (w trakcie realizacji)

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 2

Drogi wewnętrzne

 • budowa schodów terenowych, chodnika oraz oświetlenia między ulicami 3 Maja i Przygrodzie
 • przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy blokach 44, 46, 48 - 3 Maja - II etap

Pozostałe inwestycje

 • budowa placu zabaw przy ul. Legionów

Co zyska dzielnica nr 2 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • RoboNauci w Szkole Podstawowej Nr 1
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie (miejskie tereny zielone)

 

21 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 3

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 3

Drogi gminne

 • ul. 3 Maja - chodnik wraz z przesunięciem słupów oświetlenia ulicznego
 • przebudowa ul. Na Skarpie
 • przebudowa ul. Gębarowicza
 • projekt na przebudowę ul. Basztowej
 • projekt na przebudowę i odwodnienie ul. Włókienniczej

Drogi wewnętrzne

 • przebudowa drogi na os. 1000-lecia oraz drogi dojazdowej na os. Słoneczne wraz z chodnikami

Oświetlenie

 • wymiana słupów oświetleniowych na ul. Gębarowicza
 • projekt oświetlenia na ul. Dziewiarskiej
 • projekt oświetlenia ul. Włókienniczej

Pozostałe inwestycje

 • parking na os. 1000-lecia 

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 3

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Słonecznej - nakładka bitumiczna
 • przebudowa ul. Włókienniczej + kanalizacja + oświetlenie (w trakcie wykonywania projektu)
 • aktywne przejście dla pieszych (APP) „ZEBRA" Standard Plus wraz z doświetleniem LED (obok kościoła pw. Chrystusa Króla)

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia ul. Słoneczna - III etap
 • budowa oświetlenia ul. Dziewiarskiej

Co zyska dzielnica nr 3 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • „Jarosław łączy szkoły" - nowoczesne pracownie językowo-komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7,9,10)
 • Zielona strefa SP 10
 • „Bezpieczne przedszkolaki i estetyczne osiedle" - wymiana części ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu
 • „Łączymy pokolenia" - wycieczka plenerowa do Radawy dla mieszkańców Dzielnicy nr 3
 • Integracyjny piknik międzypokoleniowy przy SP 10
 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie (miejskie tereny zielone)

 

22 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 4

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 4

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Łączności (II etap)
 • przebudowa chodników przy ul. Bolesława Chrobrego na odc. od ul. Piastów do ul. Traugutta (II etap)
 • ul. Piastów - przebudowa od ul. Traugutta do ul. Bolesława Chrobrego (I etap)
 • przebudowa ul. Popiela

Drogi wewnętrzne

ul. Chmielna - projekt na przebudowę i odwodnienie

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 4

Drogi gminne

 • budowa ulicy Łączności - III etap
 • przebudowa ul. Piastów - II etap
 • przebudowa ul. Elektrownianej + odwodnienie
 • opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowych dla dróg znajdujących się
  w obszarze MPZP Pruchnicka (Łączności)

Drogi wewnętrzne

 • przebudowa ul. Chmielnej

Oświetlenie

 • projekt + wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Przemysłowej - II etap

Pozostałe inwestycje

 • przebudowa sali zabaw w MP Nr 4 - w tym doposażenie

Co zyska dzielnica nr 4 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • Pracownia językowa w szkole Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu
 • Zakup mebli na wyposażenie sal dydaktycznych dla dzieci (MP nr 4)
 • Święto Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jarosławiu poświęcone patronce Czesławie Puzon ps. „Baśka"
 • RoboNauci w Szkole Podstawowej Nr 5
 • Integracja sensoryczna, mała motoryka (MP nr 4)
 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie (miejskie tereny zielone)

 

Terminy kolejnych spotkań:

 • Dzielnica nr V - 26 listopada (wtorek), godz. 18.00
  Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry, ul. ks. J. Makary 1
 • Dzielnic nr VI - 27 listopada (środa), godz. 18.00
  Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Kraszewskiego 39
 • Dzielnica nr VII - 28 listopada (czwartek), godz. 18.00
  Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Dolnoleżajska 110
 • Dzielnica nr VII - 29 listopada (wtorek), godz. 18.00
  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Łazy Kostkowskie 14

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.11.2019 | aktualizacja 26.11.2019 12:57)
Spotkanie w dzielnicy nr 1. | Fot. Ernest Kocan
Spotkanie w dzielnicy nr 1.
Fot. Ernest Kocan
Spotkanie w dzielnicy nr 2.
Spotkanie w dzielnicy nr 2.
Spotkanie w dzielnicy nr 3.
Spotkanie w dzielnicy nr 3.
Spotkanie w dzielnicy nr 4.
Spotkanie w dzielnicy nr 4.
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31