Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Listopad
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Dyskusja o sprawach miasta w dzielnicach nr 5 i 6

Spotkania burmistrza miasta z mieszkańcami dzielnic nr 5 i 6 były kolejnymi z jesiennego cyklu. Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców w miejskiej bibliotece pojawiały się sprawy nie tylko z „własnego podwórka”, ale i kluczowe dla całego miasta m.in. problem zanieczyszczenia powietrza. Z kolei w SP nr 11 dyskusję zdominowała potrzeba remontów dróg powiatowych: ulicy Pogodnej, Konfederackiej, Bandurskiego, Lotników, Cegielnianej. Podczas obydwu spotkań poruszany był nowy, bardzo trudny dla wszystkich samorządów w Polsce temat, kosztów wywozu odpadów w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami. Dzisiaj o godz. 18.00 zapraszamy do Szkoły Podstawowej n r 7 (dzielnica nr 7) na przedostatnie spotkanie.

- Podczas spotkania w bibliotece poruszane były tematy inwestycji na terenie dzielnicy nr 5, ale jednym z głównych problemów była nadal kwestia przejścia pomiędzy osiedlem Pułaskiego a ul. Jana Pawła II. Poinformowałem mieszkańców, iż posiadamy zgodę na inwestycję celu publicznego, która upoważnia nas do budowy przejścia po wykupieniu terenu należącego do osób prywatnych. Podjęliśmy jednak rozmowy z właścicielami tego terenu, aby sprawę załatwić polubownie, zamieniając się działkami - jesteśmy w trakcie negocjacji. Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwość, dobre słowa i podziękowania, które padły podczas tego spotkania. Z kolei podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 11 poruszanymi tematami były kwestie remontów dróg powiatowych: ulicy Pogodnej, Konfederackiej, Bandurskiego, Lotników, Cegielnianej. Omawialiśmy inwestycje zaplanowane na przyszły rok, w główniej mierze modernizację ul. Skarbowskiego. Rozmawialiśmy także o proponowanej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Za Parkiem". Zmierzają one do tego, byśmy mogli w przyszłości jak najszybciej przystąpić do budowy nowych dróg komunikacyjnych na tym terenie. Podczas obydwu spotkań poruszany był nowy, bardzo trudny dla wszystkich samorządów w Polsce temat, kosztów wywozu odpadów w związku z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami. Cena za wywóz odpadów we wszystkich samorządach drastycznie rośnie. Zaniepokojeni są także mieszkańcy Jarosławia, ale w naszym mieście nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów. Ustawa wprowadziła wiele zmian, które niestety nie są korzystne dla mieszkańców. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wzorową współpracę obydwu rad dzielnic i wspólne wypracowywanie rozwiązań wielu problemów. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak liczną obecność podczas tych dwóch ostatnich spotkań - podsumowuje burmistrz Waldemar Paluch.

 

W każdym spotkaniu uczestniczą dyrektorzy wydziałów urzędu, komendant Straży Miejskiej, prezesi miejskich spółek, którzy służą pomocą i wyjaśnieniami w interesujących mieszkańców tematach. Dodatkowo podczas spotkań mieszkańcy są proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej budżetu obywatelskiego. Uzyskane informacje będą pomocne w określeniu dalszych oczekiwań oraz pozwolą przeanalizować ewentualne potrzeby zmian w formularzu zgłoszeniowym czy karcie do głosowania.

Jest też możliwość zapisania się na indywidualne spotkania z burmistrzem.

 

26 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 5

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 5

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Konfederackiej, II etap
 • przebudowa ul. Jana Pawła II
 • ul. Krakowska - projekt przebudowy, zabezpieczenie osuwiska na wys. Bazyliki oo. Dominikanów

Oświetlenie

 • modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5 (w trakcie)

Pozostałe inwestycje

 • Czytelnia na świeżym powietrzu przy MBP (BO 2019), utwardzenie placu przy bloku nr 1
 • os. Pułaskiego - plac zabaw
 • Miejskie Przedszkole nr 9 - docieplenie ścian fundamentowych, przebudowa ogrodzenia, chodników, placu zabaw oraz parkingu
 • ul. Konfederacka - nowa wiata przystankowa
 • przebudowa dachu w SP 2 - projekt i kosztorys

 

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 5

Drogi wewnętrzne

 • remont drogi wewnętrznej na Osiedlu Pułaskiego (dz. 1693/45 obr. 4)

Drogi powiatowe

 • przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. prof. A. Grucy

Oświetlenie

 • modernizacja i instalacja nowego oświetlenia w dzielnicy nr 5

Pozostałe inwestycje

 • przebudowa dachu w SP nr 2
 • przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2

Co zyska dzielnica nr 5 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • „Kreatywne przedszkolaki" - sprzęt multimedialny dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jarosławiu
 • Mini zakątek sensoryczny (SP nr 2)
 • Przedszkolak z kodowaniem w przyszłość (MP nr 9)
 • „Korytarz Edukacyjny" (SP nr 2)
 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie (miejskie tereny zielone)

 

27 listopada - SPOTKANIE W DZIELNICY NR 6

2019 r. - zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji w dzielnicy nr 6

Drogi gminne

 • ul. Lelewela - przebudowa
 • ul. Zbyszka Kopcia - przebudowa
 • ul. Skarbowskiego - przebudowa, budowa parkingu (projekt budowlany)
 • ul. Dominikańska - przebudowa
 • ul. Kruhel Pawłosiowski - III etap
 • ul. Szczepańskiego - projekt

Drogi wewnętrzne

 • Boczna ul. Pogodnej (dz. Nr 477/16, 476/13, 475/11, 475/10 obręb 4) - przebudowa
 • Boczna ul. Pogodnej (dz. Nr. 464/2 - dojazd do domów od nr 34 do 84), ul. Letnia oraz boczna ul. Pogodnej (dz. nr 475/7,476/4,476/5,477/17,477/18) - projekt

Oświetlenie

 • ul. Grodziszczańska, ul. Schrama, ul. Bandurskiego
 • ul. Skarbowskiego
 • Boczna ul. Pogodnej (dz. nr 1015/5, 1016/5) - projekt
 • ul. Grodziszczańska (dz. nr 511, 522/2, 522/4) - projekt

Pozostałe inwestycje

 • Budowa ogrodzenia nowego cmentarza przy ul. Krakowskiej

2020 r. - plany inwestycyjne w dzielnicy nr 6

Drogi gminne

 • przebudowa ul. Skarbowskiego

Drogi wewnętrzne

 • dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Krakowskiej - zabezpieczenie osuwiska na wysokości
  bazyliki oo. Dominikanów
 • boczna droga ul. Pogodnej (dz. nr: 464/2) dojazd do domów od nr 34 do 84 oraz ul. Letniej - dokumentacja ZRID, przebudowa bocznej ul. Pogodnej (dz. nr: 475/7, 476/4, 476/5, 477/17, 477/18) (PROJEKT 2020)
 • przebudowa ulicy bocznej Pawłosiowskiej (dz. nr 528/2, 529/6, 529/5, 530/1, 529/1)

Oświetlenie

 • budowa oświetlenia boczna ul. Pogodnej (dz. nr: 1015/5, 1016/5)
 • budowa oświetlenia boczna ul. Grodziszczańskiej (dz. nr: 511, 522/2, 522/1)
 • budowa oświetlenia ul. Danilewicza
 • budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego os. Sterańczaka
 • budowa oświetlenia w Ogródku Jordanowskim

Pozostałe inwestycje

 • budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej
 • tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Nr 1 Radosny Zakątek, ul. Skarbowskiego 10

Co zyska dzielnica nr 6 w 2020 r.  w ramach budżetu obywatelskiego?

 • Oświetlenie płyty boiska na stadionie JKS 1909 Jarosław
 • Z Robotem do Szkoły II (miejskie szkoły i przedszkola)
 • Zakup i montaż stadionowej tablicy wyników
 • Plac zabaw dla każdego (przy SP nr 11)
 • Wóz Handlowy - zakup niekonwencjonalnego stoiska promocyjnego miasta Jarosławia
 • Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci
 • „Gramy w piłkę i kibicujemy fair play" - organizacja dwóch turniejów piłki nożnej: XXII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca"; MINI EURO 2020
 • RoboNauci w Szkole Podstawowej Nr 4
 • RoboNauci w Szkole Podstawowej Nr 11
 • Forum Wychowawcze Wspólna Troska
 • Zaadoptuj „Bratka" - rodzinne warsztaty ogrodniczo-stolarskie (miejskie tereny zielone)
Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.11.2019 | aktualizacja 28.11.2019 11:51)
26 listopada - spotkanie w dzielnicy nr 5 | Fot. Ernest Kocan
26 listopada - spotkanie w dzielnicy nr 5
Fot. Ernest Kocan
27 listopada - spotkanie w dzielnicy nr 6
27 listopada - spotkanie w dzielnicy nr 6
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31