Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

30 grudnia 2019 r. - sesja budżetowa Rady Miasta Jarosławia

30 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza rozpoczną się obrady XVIII sesji Rady Miasta Jarosławia - sesji budżetowej.
Fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA XVIII SESJI ON LINE

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 r. oraz z XVII nadzwyczajnej sesji z dnia 19 grudnia 2019 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

6) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2019/2020,

7) w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

9) w sprawie rozpatrzenia petycji,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2019 rok.

V Podjęcie uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2020 r.:

a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji rady miasta,

b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,

c) przedstawienie opinii Regionalenj Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu,

d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,

e) głosowanie uchwały budżetowej.

VI Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia.

VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie na stronie Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.12.2019 | aktualizacja 30.12.2019 07:18)
Archiwum
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31