Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2020 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

24 lutego - XX sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 24 lutego br., o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, pok. 26), odbędzie się XX posiedzenie Rady Miasta Jarosławia
Fot. Barbara Brzezińska

TRANSMISJA XX SESJI RADY MIASTA JAROSŁAWIA ON LINE

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r. 

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,

6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2020 rok,

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

12) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław,

13) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,

14) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Jarosławia poprzez rewitalizację zabytkowej przestrzeni i rozwój oferty kulturalnej Jaroslove-StreetArt" i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Kultura" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

V Omówienie merytorycznej działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

a) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu,

b) Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

c) Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,

d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie na stronie Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.02.2020 | aktualizacja 24.02.2020 08:14)
Archiwum
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30