Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2020 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok - debata i warunki udziału

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) Burmistrz Miasta Jarosławia przedstawia raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Jarosławia będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności, po czym odbędzie się nad nim debata.

W debacie nad raportem, oprócz radnych, głos mogą również zabrać mieszkańcy w myśl art. 6 w/w ustawy.

Jednak dopuszczenie do głosu podczas debaty nad raportem jest uwarunkowane koniecznością pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia, popartego w przypadku Gminy Miejskiej Jarosław, podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Zgłoszenie wraz z podpisami powinno trafić do biura rady najpóżniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Ze względu na panujacą sytuację - epidemię COVID-19, zgłoszenia wraz z podpisami mieszkańców, można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pok. nr 2) do dnia 26 czerwca (piątek), do godz. 15.30.

W dniach 27-28 czerwca 2020 roku zgłoszenia do udziału w debacie będzie można składać do skrzynki usytuowanej przy głównym wejściu do budynku ratusza (od strony zabytkowej studni).

Ewentualnie, zgłoszenia w postaci przesłanego skanu, można dokonać również mailowo na adres: kancelaria@um.jaroslaw.pl do dnia 28 czerwca br.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do przewodniczącego rady. Podczas debaty głos może zabrać 15 mieszkańców Jarosławia, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ponieważ obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym, udział mieszkańców, chcących zabrać głos w debacie nad raportem, również będzie odbywał się w trybie zdalnym.

W tym celu zostanie przygotowane w pokoju nr 1 (na parterze) w budynku Urzędu Miasta Jarosławia stanowisko umożliwiające udział w debacie. W związku z tym, bardzo prosimy osoby chcące wziąć udział w debacie poprzez wcześniejsze pisemne zgłoszenie zamiaru udziału w debacie, o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego w celu sprawnego poinformowania o kolejności udziału.

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW ZA 2019 ROK

odbędzie się na sesji Rady Miasta Jarosławia 

w dniu 29 czerwca 2020 r., godz. 9.00

 

Poniżej przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok" wraz z drukiem zgłoszenia chęci udziału w debacie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.06.2020 | aktualizacja 25.06.2020 08:40)
Archiwum
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30