Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2008 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby w Jarosławiu.

25 maja 2008 r. w Jarosławiu miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby.

Uroczystość została zainaugurowana w Bazylice oo.Dominikanów Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Archiprezbitera jarosławskiego Andrzeja Surowca.

Następnie przedstawiciele rządu, parlamentarzyści Ziemi Jarosławskiej, władze miasta Jarosławia z Burmistrzem Andrzejem Wyczawskim na czele, inicjatorzy i organizatorzy uroczystości, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe i organizacje pozarządowe przeszli z kościoła pod pomnik usytuowany na skwerze przy zbiegu ulic Krakowskiej i Cegielnianej.
Po wysłuchaniu Hymnu Rzeczypospolitej w wykonaniu Orkiestry Harcerskiej z Żurawicy, głos zabrali: Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński oraz Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski. Burmistrz powiedział: "Wolność i Niezawisłość" to cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona we wrześniu 1945 r. Ostatnim jej komendantem w okręgu rzeszowskim był Jarosławianin kpt. Władysław Antoni Koba. Prawdziwy patriota, wspaniały syn, brat, mąż i ojciec. Miał zaledwie 35 lat, gdy wykonano na nim wyrok śmierci. Stalinowski sąd w wyroku podał taką sentencję: "udział w związkach usiłujących przemocą usunąć organa władzy zwierzchniczej narodu i zmienić ustrój Państwa Polskiego". Dzisiaj możemy dodać - Państwa nieludzkiego, stalinowskiego terroru, pogwałcenia wszelkich praw obywatelskich, które tak naprawdę było w tym czasie - kolejną Republiką Radziecką. Przez 25 lat, najpierw żona, a później córka, czyniły starania o ponowne rozpatrzenie wyroku i rehabilitację kpt. Koby. W lutym 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, po zbadaniu 4 tomów akt, uznał nieważność wyroku. Życia przywrócić nie można, ale żyje idea, której był wierny kpt. Władysław Koba - Polska wolna i niezawisła. Trzy tygodnie temu Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Władysława Kobę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dzisiaj Jarosławianie oddają Mu hołd upamiętniając Jego postawę patriotyzmu i wierności."

W dalszej części uroczystości Sędzia Bogusław Nizieński, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski oraz syn kapitana Koby - Wojciech Koba dokonali odsłonięcia tablicy pomnika ku czci kpt. Władysława Koby. Poświęcenia monumentu dokonał Ksiądz Archiprezbiter jarosławski Andrzej Surowiec.
Po przemówieniu syna kapitana - Wojciecha Koby odbył się Apel Poległych i Salwa Honorowa. Następnie władze rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe złożyły wiązanki pod pomnikiem. Cześć kapitanowi Władysławowi Kobie oddali między innymi: Minister Janusz Krupski z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jerzy Starostecki z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, Poseł na Sejm RP dr Andrzej Ćwierz, Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski, Tomasz Bereza z IPN Oddział w Rzeszowie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo wraz z Dariuszem Jasiewiczem - autorem pomnika, Prezes Związku Sybiraków Zofia Garczyńska, Rodzina Kobów zamieszkała w Szwecji i w Przemyślu.

Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości udali się do Białej Sali w Bazylice oo.Dominikanów, gdzie odbyło się otwarcie wystawy zdjęć i materiałów archiwalnych dotyczących życia kpt. Władysława Koby, które są własnością Instytutu Pamięci Narodowej. Zgromadzeni wysłuchali wykładu Tomasza Berezy z IPN Oddział w Rzeszowie nt.. "Sylwetka kpt. Władysława Koby". Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego.

Z inicjatywą oddania hołdu kpt. Władysławowi Kobie w Jarosławiu wystąpili: Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński oraz prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska.

Autorem projektu pomnika i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz jarosławski Dariusz Jasiewicz.

Fundatorami pomnika są: Rada Miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia, Fundacja "Pamiętamy" z Warszawy oraz Rada Ochrony Walk i Męczeństwa.

Patronat nad uroczystością objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jarosławiu.

Współpraca: dr n. med.. Jerzy Sobień - ordynator oddziału chirurgicznego szpitala COM w Jarosławiu.

Organizacją tego ważnego wydarzenia zajął się Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia.

Anita Banaś
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(27.05.2008 | aktualizacja 27.05.2008 08:01)
Pomnik Pamięci kapitana Władysława Koby w Jarosławiu. | Fot.  Anita Banaś
Pomnik Pamięci kapitana Władysława Koby w Jarosławiu.
Fot. Anita Banaś
Uroczysta Msza św.
Uroczysta Msza św.
Przemówienie Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego.
Przemówienie Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego.
Odsłonięcie Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby przez  Sędziego Bogusława Nizieńskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego oraz syna kapitana Koby – Wojciecha Kobę.
Odsłonięcie Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby przez Sędziego Bogusława Nizieńskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego oraz syna kapitana Koby – Wojciecha Kobę.
Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński i Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski przy pomniku.
Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński i Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski przy pomniku.
Poświęcenie Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby przez Księdza Archiprezbitera jarosławskiego Andrzeja Surowca.
Poświęcenie Pomnika Pamięci kapitana Władysława Koby przez Księdza Archiprezbitera jarosławskiego Andrzeja Surowca.
Salwa Honorowa.
Salwa Honorowa.
Przemówienie Ministra Janusza Krupskiego z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Przemówienie Ministra Janusza Krupskiego z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wieniec składa Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski.
Wieniec składa Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski.
Wieniec składa Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Przemyskiej Andrzej Buczek.
Wieniec składa Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Przemyskiej Andrzej Buczek.
Rodzina kpt. Władysława Koby.
Rodzina kpt. Władysława Koby.
Wiązankę składa Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia z Prezesem Józefą Frendo na czele. Kwiaty podaje autor pomnika artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz.
Wiązankę składa Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia z Prezesem Józefą Frendo na czele. Kwiaty podaje autor pomnika artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz.
Wykład Tomasza Berezy z IPN Oddział w Rzeszowie nt.. „Sylwetka kpt. Władysława Koby”.
Wykład Tomasza Berezy z IPN Oddział w Rzeszowie nt.. „Sylwetka kpt. Władysława Koby”.
Otwarcie wystawy zdjęć i materiałów archiwalnych dotyczących życia kpt. Władysława Koby.
Otwarcie wystawy zdjęć i materiałów archiwalnych dotyczących życia kpt. Władysława Koby.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego.
Część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego.
Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński, syn kpt. Władysława Koby - Wojciech oraz Prezes SMJ Józefa Frendo.
Sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz. Bogusław Nizieński, syn kpt. Władysława Koby - Wojciech oraz Prezes SMJ Józefa Frendo.
Fotografia kpt. Władysława Koby z rodzinnych zbiorów archiwalnych Wojciecha Koby.
Fotografia kpt. Władysława Koby z rodzinnych zbiorów archiwalnych Wojciecha Koby.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Archiprezbitera jarosławskiego Andrzeja Surowca.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza Archiprezbitera jarosławskiego Andrzeja Surowca.
Archiwum
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31