Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Informacje ogólne dotyczące terroryzmu
Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie atakom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

TERRORYZM, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności w celu:
  • zastraszania
  • przymuszenia,
  • okupu.
Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak : elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska. W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła atakom terroru. Jednym z możliwych ataków terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on ,,swoich" czy ,,obcych", natomiast pistolet (broń) zostaje wycelowany w konkretną osobę, porywa się również określonego człowieka. Jego ofiarą może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy. Ofiarą może stać się również dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy też emeryt wychodzący z banku. W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego o podłożu ogólnie mówiąc politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami przestępczymi ! Zamach bombowy niesie za sobą negatywne skutki ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja, bomba zostanie w taki lub inny sposób ujawniona. Tak więc specjaliści posługują się również terminem ,,incydent bombowy".

INCYDENT BOMBOWY - to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia przez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału lub urządzenia wybuchowego. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ !
  • Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną.
  • Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na wybuch, akcja jest szybsza od reakcji.
  • Jeżeli widzisz ,,bombę", to ona ,,widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31