Strona główna » Nasze wydawnictwa » Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008

Sesja Rady Miasta 8.08.2008
Radni podczas sesji w dniu 8.08.2008 r. | Fot. Zofia Krzanowska
Radni podczas sesji w dniu 8.08.2008 r.
Fot. Zofia Krzanowska

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia została zwołana na 8 sierpnia 2008 r. Uczestniczyło w niej 18 radnych, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy burmistrza: Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta.

Radny Tadeusz Słowik przypomniał, że w imieniu klubu radnych Mała Ojczyzna i PSL został złożony wniosek, aby nie nad- używać nadzwyczajnego trybu zwoływania sesji. Jako prowadzący obrady wyjaśniłem, że wniosek będzie rozpatrywany na następnej sesji.

Porządek obrad został przyjęty większością głosów, przy 1 wstrzymującym się. Na- stępnie przyjęto protokoły z obrad w dniu 12.06., 13.06., 18.06. i 13.06.

Podczas obrad podjęto 5 uchwał. Dotyczyły one wprowadzenia zmian w budżecie miasta przekazując 70 tys. zł na partycypację gminy w remoncie chodnika przy ul. Kraszewskiego.

Kwotę 40 tys. zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na realizację Międzynarodowego Fesitwalu i Konkursu Gitarowego, 146 tys. zł, dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i fundamentów.

Jarosław Pagacz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31