Strona główna » Nasze wydawnictwa » Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008 » Kultura
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Lipiec-sierpień, nr 7-8 (189-190) / 2008

I Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy im. Rogerio Dentello "GUITAR TEMPTATION" Jarosław 2008
Od lewej: Ks. prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter, burmistrz Andrzej Wyczawski, Jolanta i Maciej Ziemscy, prof. Bernard Hebb, Magdalena Bojarska, Rogerio Dentello | Fot. Magdalena Rożek
Od lewej: Ks. prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter, burmistrz Andrzej Wyczawski, Jolanta i Maciej Ziemscy, prof. Bernard Hebb, Magdalena Bojarska, Rogerio Dentello
Fot. Magdalena Rożek

Dni od 5 do 10 2008 r. lipca w Jarosławiu należały do I Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Rogerio Dentello "GUITAR TEMPTATION".

Organizatorzy Festwalu, którymi byli Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Jolanta i Maciej Ziemscy przy współpracy z Katoli- ckim Centrum Kultury i Ośrodkiem Kultury i Formacji Chrześcijańskiej dedykowali Festwal Rogerio Dentello - znakomitemu mistrzowi, kompozytorowi gitary klasycznej z Brazylii. Utwory jego autorstwa były podstawowym repertuarem młodych uczestników konkursu, a sam muzyk był jednym z członków jury.

Przez sześć festwalowych dni publiczność wysłuchała wielu interesujących koncertów wzbudzających duże emocje. Festwalowe koncerty odbywały się w przepięknych wnętrzach jarosławskich kościołów: pw. św. Stanisława i Mikołaja, pw. Chrystusa Króla, na Rynku, na terenie Opactwa ss. Benedyktynek. Na Festwalu wystąpili: duet: Michael Tröster (gitara) i Stefen Trekel (mandolina) z Niemiec, Jakub Niedoborek z zespołem (gitara famenco), jazzman Marek Napiórkowski z zespołem, duet: Michał Nagy (gitara), Arkadiusz Krupa (obój) oraz Boris Gaquere (gitara) wraz z Renato Martnsem (instrumenty perkusyjne) Brazylia/Belgia.

Poza koncertami odbywały się wykłady z wirtuozami, lekcje mistrzowskie, warsztaty tańca famenco pod okiem instruktor Beaty Teodorczyk, spotkania z psychologiem nt. tremy scenicznej, spotkania z poetką Krystyną Lenkowską.

W ostatnim dniu Festwalu w sali narad UM Jarosławia odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Andrzeja Wyczawskiego, organizatorów artystycznych: Jolanty i Macieja Ziemskich, księdza archiprezbitera Andrzeja Surowca, artystów: Rogerio Dentello, prof. Bernarda Hebba, Michaela Tröstera.

Prof. Bernard Hebb powiedział: „Festwal przyczynił się do integracji środowiska mistrzów gitary z Polski z artystami z innych państw; odegrał ważną rolę w promocji Jarosławia na skalę międzynarodową”. Burmistrz dodał: „Dołożę wszelkich starań, aby festwal z powodzeniem i odbył się w przyszłym roku.”

Przesłuchania konkursowe w dwóch grupach wiekowych: do 16 r.ż. i od 16 - 30 r.ż. odbyły się w Katolickim Centrum Kultury. Jury, któremu przewodniczył prof. Bernard Hebb z Niemiec po przesłuchaniach wyłoniło laureatów. W grupie I przyznano I,II i III miejsce, natomiast w grupie II nie przyznano III miejsca.

Gala festwalowa odbyła się w Kościele pw. św. Stanisława i Mikołaja. W zakończeniu gitarowych zmagań uwieńczonych nagrodami dla zdobywców pierwszych trzech miejsc wzięli udział: burmistrz Andrzej Wyczawski, ksiądz archiprezbiter Andrzej Surowiec, ksiądz Paweł Konieczny - wicedyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, Joanna Mordarska - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, przedstawiciele mediów oraz melomani.

Jolanta Ziemska prowadząc galę ogłosiła wyniki konkursu. I tak w grupie I:
I miejsce zdobył Marcin Kuźniar, który otrzymał: gitarę akustyczną, akcesoria muzyczne SAVAREZ, INTERTON (struny, metronom/kamerton elektroniczny), album „Jarosław i okolice”, poezję Krystyny Lenkowskiej, wycieczkę tygodniową do Bremen oraz płyty Rogerio Dentello.
II miejsce przypadło w udziale Biance Szałaty, a III miejscem cieszyła się Joanna Biaduń. Obie laureatki otrzymały akceso- ria muzyczne SAVAREZ, INTERTON (struny, metronom/kamerton elektroniczny), album „Jarosław i okolice”, tomiki poezji Krystyny Lenkowskiej.
W II kategorii wiekowej I miejsce uzyskał Grzegorz Krawiec i w nagrodę otrzymał gitarę klasyczną oraz akcesoria muzyczne SAVAREZ, INTERTON (struny, metronom/ kamerton elektroniczny), album „Jarosław i okolice”, poezję Krystyny Lenkowskiej, a II miejsce zdobył Michał Bąk.

Laureatem Grand Prix w wys. 5.000 zł, którą ufundował Burmistrz Miasta Jarosławia został Andrzej Olewiński. Młody gitarzysta otrzymał również zaproszenie do wykonania recitali w kolejnej edycji festwalu oraz na Międzynarodowym Festwalu Gitarowym w Grotnikach.

Uczestnicy otrzymali z rąk Burmistrza Miasta Andrzeja Wyczawskiego dyplomy okolicznościowe oraz upominki. Burmistrz pogratulował laureatom i zaprosił do udziału w następnej edycji festwalu i konkursu.

Maciej Ziemski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wielkiego wydarzenia kulturalnego.

W trakcie festwalu w holu Ośrodka Kul tury i Formacji Chrześcijańskiej można byo oglądać wystawy:
- prezentującą walory zabytkowe Jarosławia, a w szczególności jego architekturę,
- festwalową - przegląd wydarzeń kultu- ralnych w ramach I Międzynarodowego Festwalu i Konkursu Gitarowego „GUITAR TEMPTATION” im. Rogerio Dentello.
- wystawę sprzętu muzycznego frmy INTERTON. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki pomocy sponsorów: PKN ORLEN - Złotego Sponsora Festwa- lu, frm: INTERTON, SAVAREZ, pp. Ewy i Witolda Janików, Krystyny Lenkowskiej, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego SZAREK, SAN Pajda.

Anita Banaś, Magdalena Rożek
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31