Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Inwestycje
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podatku od nieruchomości
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że osoby, które aktem notarialnym nabyły na własność mieszkania lub inne nieruchomości, w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji mają obowiązek wypełnienia dokumentu IN-1 zawierającego informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz danych o nieruchomości na formularzu ZN-1/A.
Stosowne formularze tj. informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 oraz załącznik ZN-1/A znajdują się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.pl/oplaty-i-podatki- na-rok-2009, a także w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 2.
Przypomnę, że od końca 2007 roku stawki podatku od nieruchomości nie były podwyższane, określone są w Uchwale Nr 204/XXI/07 z dnia 26 listopada 2007 r. i wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m² powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) od budowli lub ich części - 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31