Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009 » Inwestycje
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Luty, nr 1-2 (195-196) / 2009

Unijne pieniądze płyną do Jarosławia
„Kolejny wniosek unijny przygotowany przez Gminę Miejską Jarosław uzyskał pozytywną ocenę i jeszcze w tym roku przeprowadzimy remont i przebudowę wiaduktu przy ul. Przemyskiej" - mówi burmistrz Andrzej Wyczawski. Dofinansowanie środków unijnych sięgnie 70% wartości zadania i zamyka się w kwocie 1 mln 866 tys. 213 zł. Zgodnie z procedurami najpierw Gmina wypłaca pieniądze na zadanie, a potem UE refunduje przyznane środki.
Zadanie dofinansowane będzie ze środków w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Wiadukt budowany był w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ub. wieku, ale z uwagi na zły stan techniczny należy go wyremontować i właściwie w całości przebudować. Kolejne ekspertyzy - przeglądy szczegółowe wiaduktu - wykazywały zły stan techniczny obiektu, wskazując na konieczność pilnej naprawy tj. przebudowę i wzmocnienie wiaduktu. Wymagające naprawy są filary podtrzymujące wiadukt, belki główne - tzw. dźwigary, stwierdzono liczne pęknięcia i rysy, są spore nieszczelności, przez które spływająca woda doprowadza do korozji, zagrożeniem jest nieszczelność izolacji obiektu, liczne skorodowane zbrojenia, beton w wielu miejscach jest wykruszony, co przy nieszczelnościach owocuje postępującą korozją na spodzie wiaduktu. Przecieki widoczne są także gołym okiem. Zakończenie inwestycji planuje się na jesień 2009 r., „w najbliższym czasie przystępujemy do wszczęcia procedur przetargowych inwestycja zakończy się tak, aby oddać do użytku zupełnie nowy, bezpieczny dla ruchu kołowego i pieszych wiadukt" - komentuje burmistrz Wyczawski.
Iwona Międlar
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31