Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2003 » Tadeusz Słowik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Tadeusz Słowik

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Tadeusz Słowik - należy do osób powszechnie cenionych i szanowanych w środowisku jarosławskim. Sport, inicjatywy kulturotwórcze, działalność w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia, współpraca z grupą twórczo uzdolnionych osób bezrobotnych skupionych przy Centrum Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, aktywny współudział w działalności charytatywnej - wszystko to stanowi o szlachetnej orientacji życiowej laureata.

Cechuje go szczera wrażliwość i otwartość na problemy ludzi chorych, cierpiących, ubogich i bezdomnych. Jest sponsorem wielu inicjatyw kulturotwórczych i sportowych, udziela pomocy materialnej oraz służy swoim talentem organizatorskim wielu środowiskom społecznym i zawodowym. Współorganizuje i finansuje liczne imprezy dla bezdomnych i niepełnosprawnych .

Wspiera jarosławskie środowisko artystyczne sponsorując wystawy i koncerty. Działa w sposób anonimowy, jest osobą skromną i chce pozostać w cieniu.

Osobista postawa laureata to wizerunek tak nielicznych a oddanych bliźnim ludzi. Za swoją wieloletnią działalność uhonorowany złotymi odznakami Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Honorowy Członek Stowarzyszenia Sybiraków, Krótkofalowców, Niewidomych oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Wyróżniony przez Centralny Zarząd Stowarzyszenia im. Brata Alberta" odznaczeniem "Dobry jak chleb".