Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2013 » Dotacje z budżetu miasta 2013
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dotacje z budżetu miasta 2013

DOTACJE CELOWE

 

Daotacje celowe - przyznane w oparciu o wnioski złożone na podstawie uchwały Nr 535/XLVIII/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA 

 

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na remont elewacji wschodniej wraz z wymianą obróbek blacharskich dawnego kolegium jezuickiego (kontynuacja prac).

Dotacja: 100.000 zł

Wartość całego zadania: 230.900,52 zł

Elewacja wschodnia dawnego kolegium jezuickiego przed remontem. | Fot. J.Stęchły
Elewacja wschodnia dawnego kolegium jezuickiego przed remontem.
Fot. J.Stęchły

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW 

 

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej na remont dachu nad klasztorem. Etap I realizowany w roku bieżącym obejmie dach nad gmachem głównym i jednym ze skrzydeł bocznych.

Dotacja: 150.000 zł

Wartość całego zadania: 754.073,19 zł

Klasztor dominikanów - dawniej jezuitów.
Klasztor dominikanów - dawniej jezuitów.
Fot. J. Stęchły (2)
KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW 

 

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) na remont dachu nad klasztorem (remont więźby oraz wymiana pokrycia dachowego).

Dotacja: 80.000 zł

Widok klasztoru od strony ogrodu.
Widok klasztoru od strony ogrodu.
Fot. J.Stęchły (2)

DAWNE OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE

 

Dotacja dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy  Bożej Anny Jenke na remont fragmentu muru obronnego wokół dawnego opactwa wraz z basztą zw. Morską - etap I.

Dotacja: 200.000 zł

Fragment muru obronnego wokół opactwa od strony północnej.
Fragment muru obronnego wokół opactwa od strony północnej.
Fot. J.Stęchły (2)
KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK 

 

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na remont tzw. rezydencji dewotek na terenie dawnego opactwa benedyktyńskiego. Podstawowy zakres prac to remont drewnianych stropów i podłóg, tynków wewnętrznych, izolacje poziome ścian fundamentowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz rekonstrukcja schodów wewnętrznych.

Dotacja: 90.000 zł

Wartość całego zadania: 208.851,85 zł

Wnętrza dawnej rezydencji dewotek przed remontem.
Wnętrza dawnej rezydencji dewotek przed remontem.
Fot. J.Stęchły (2)
KLASZTOR SS. NIEPOKALANEK 

 

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na izolację ścian fundamentowych klasztoru. Wykonane prace będą polegały na osuszeniu kolejnego fragmentu fundamentów klasztoru sióstr niepokalanek i wprowadzeniu izolacji pionowej.

Dotacja: 29.000 zł

Wartość całego zadania: 59.844,40 zł

Kaplica klasztorna ss. Niepokalanek. | Fot. J.Stęchły
Kaplica klasztorna ss. Niepokalanek.
Fot. J.Stęchły

CERKIEW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

 

Dotacja dla parafii greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego na konserwację ikonostasu (kontynuacja prac). Prace obejmą pełną konserwację ikon namiestnych Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej Hodegitrii oraz  ikony ze sceną Bożego Narodzenia.

Dotacja: 37.000 zł

Wartość całego zadania: 75.000 zł

Ikona Chrystusa Pantokratora przed konserwacją. | Fot. J. Stęchły (2)
Ikona Chrystusa Pantokratora przed konserwacją.
Fot. J. Stęchły (2)
Ikona Matki Bożej Hodegitrii przed konserwacją.
Ikona Matki Bożej Hodegitrii przed konserwacją.
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIAKCJI 

 

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Zamkowej 1 na remont dachów na budynkach dawnej Gazowni Miejskiej (obecnie siedziba MZK).

Dotacja: 70.000 zł

Wartość całego zadania: 212.237,51 zł

Budynek administracyjne dawnej Gazowni Miejskiej - obecnie siedziba MZK.
Budynek administracyjne dawnej Gazowni Miejskiej - obecnie siedziba MZK.
Budynek dawnej kuźni przed remontem. | Fot. J.Stęchły (2)
Budynek dawnej kuźni przed remontem.
Fot. J.Stęchły (2)
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 

 

Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Koło jarosławskie na izolację poziomą i remont elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku d. ochronki ss. felicjanek, ob. schroniska dla bezdomnych kobiet.

Dotacja: 39.000 zł

Wartość całego zadania: 79.812 zł

Elewacja frontowa dawnej ochronki ss. Felicjanek.
Elewacja frontowa dawnej ochronki ss. Felicjanek.
Stan techniczny obiektu przed remontem. | Fot. J.Stęchły (2)
Stan techniczny obiektu przed remontem.
Fot. J.Stęchły (2)
WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 11 

 

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek 11 na remont pokrycia dachowego kamienicy Rynek 11.

Dotacja: 35.000 zł

Wartość całego zadania: 72.929,99 zł

Kamienica Rynek 11.
Kamienica Rynek 11.
Fot. J.Stęchły (2)

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI

PRZY UL. LUBELSKIEJ 8 

 

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lubelskiej 8 na remont elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej kamienicy przy ul. Lubelskiej 8.

Dotacja: 50.000 zł

Wartość całego zadania: 106.954,11 zł

Kamienica przy ul. Lubelskiej 8. | Fot. J.Stęchły
Kamienica przy ul. Lubelskiej 8.
Fot. J.Stęchły
KAMIENICA PRZY UL. SOBIESKIEGO 3 

 

Dotacja dla osoby prywatnej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich kamienicy przy ul. Sobieskiego 3.

Dotacja: 9.000 zł

Wartość całego zadania: 18.000 zł

Kamienica przy ul. Sobieskiego 3.
Kamienica przy ul. Sobieskiego 3.
Fot. J.Stęchły (2)