Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2013 » Renowacje 2013 – PODSUMOWANIE
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Renowacje 2013 – PODSUMOWANIE

OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU MURU OPOROWEGO

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu zabytkowego muru oporowego  wzdłuż ulicy Podgórze w Jarosławiu wraz z zabezpieczeniem skarpy oraz niezbędnymi badaniami geotechnicznymi

na kwotę brutto: 85 000,00 zł

Zakres zadania:

1)     Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu muru oporowego (ok. 217 m) wzdłuż ulicy Podgórze w Jarosławiu wraz z projektem zabezpieczenia skarpy (ok. 0,50 ha) i jej zagospodarowaniem poprzez profilowanie, ukształtowanie,  zagospodarowanie zielenią dla niej właściwą, odprowadzenie wód opadowych oraz określenie sposobu monitorowania bezpieczeństwa i utrzymania skarpy (5 egz.)

2)     Niezbędne badania geotechniczne mające na celu określenie stateczności skarpy.

Mur oporowy, stan z 2013 r. | Fot. J. Stęchły (6x)
Mur oporowy, stan z 2013 r.
Fot. J. Stęchły (6x)

KONSERWACJA NAGROBKÓW Starego i Nowego Cmentarza w Jarosławiu

W 2013 roku wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie przy trzech nagrobkach na terenie Starego Cmentarza na kwotę: 16.482 zł

-        Karoliny Krzanowskiej (kw. Nr 30)

-        mjr Leona Czechowskiego (kw. Nr 24)

-        drewnianego krzyża (kw. Nr 27)

Na Nowym Cmentarzu wykonano konserwacje pomnika nagrobnego Stanisława Rutkowskiego (kw. Nr 17) na kwotę: 22.668,58 zł

Prace polegały na oczyszczeniu nagrobków z wszelkich nawarstwień i brudu, impregnacji strukturalnej, uzupełnieniu ubytków kamienia, rekonstrukcji brakujących detali oraz hydrofobizacji. Wykonano konserwację metalowych ogrodzeń nagrobków z uzupełnieniem brakujących elementów. Opracowany został także program postępowania konserwatorskiego do nagrobka z figurą Matki Bożej na Nowym Cmentarzu (nieznanej osoby), która uszkodzona została jeszcze w trakcie działań I wojny światowej.

Łączna kwota wydatkowana na prace:  39.150,58 zł                              

       

 

 

Nagrobek Karoliny Krzanowskiej przed konserwacją | Fot. J. Stęchły (10x)
Nagrobek Karoliny Krzanowskiej przed konserwacją
Fot. J. Stęchły (10x)
...i po pracach
...i po pracach
Nagrobek mjr Leona Czechowskiego przed ...
Nagrobek mjr Leona Czechowskiego przed ...
...i po zakończeniu prac
...i po zakończeniu prac
Drewniany krzyż - jeden z najstarszych na terenie Starego Cmentarza - przed konserwacją
Drewniany krzyż - jeden z najstarszych na terenie Starego Cmentarza - przed konserwacją
... po konserwacji i stabilizacji w gruncie
... po konserwacji i stabilizacji w gruncie
Nagrobek Stanisława Rutkowskiego przed pracami konserwatorskimi
Nagrobek Stanisława Rutkowskiego przed pracami konserwatorskimi
...i po ich zakończeniu
...i po ich zakończeniu

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Wykonane w roku bieżącym oznakowanie wybranych zabytków miasta Jarosławia objęło kolejnych dziewięć obiektów, w tym kamienice mieszczańskie, budynki użyteczności publicznej i kościołek pw. Ducha Świętego. Tablice na zabytkach zawierają najważniejsze, podstawowe informacje o obiekcie, jego nazwę, datowanie, krótką historię. Każdy tekst przetłumaczony jest na język angielski. Jeżeli obiekt znajduje się na terenie Jarosławskiego Parku Kulturowego w lewym rogu umieszczone jest jego logo, a w zwieńczeniu każdej tabliczki herb miasta Jarosławia. Łącznie dwadzieścia trzy obiekty zostało oznakowane. Przybliżają one mieszkańcom miasta i turystom historię naszego miasta.

 

Gmach Szkół Ludowych, ob. Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Kraszewskiego 1 | Fot. J. Stęchły (4x)
Gmach Szkół Ludowych, ob. Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Kraszewskiego 1
Fot. J. Stęchły (4x)
Kamienica Strisowera, ul. Grunwaldzka 18
Kamienica Strisowera, ul. Grunwaldzka 18
Mieszczańska Kasa Zaliczkowa, ob. Bank Spółdzielczy przy ul. Słowackiego 7
Mieszczańska Kasa Zaliczkowa, ob. Bank Spółdzielczy przy ul. Słowackiego 7
Kościół pw. Św. Ducha, ul. Grunwaldzka 10
Kościół pw. Św. Ducha, ul. Grunwaldzka 10

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy jarosławskich zabytkach umożliwiły wykonanie wielu zadań. Łączne na ten cel z budżetu Gminy Miejskiej wydatkowano  857.000 zł.

Środki przyznawane są rokrocznie w oparciu o wnioski właścicieli zabytków złożone na podstawie uchwały Nr 535/XLVIII/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

 

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

 

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy części dachu nad klasztorem, obejmujących remont więźby dachowej, wzmocnienie konstrukcji ścian pod oparcie dachu, remont kominów, wymianę pokrycia dachowego na nową blachę miedzianą oraz obróbek blacharskich i rur spustowych.

Dotacja: 150.000,00 zł  (wartość zadania: 690.940,70 zł)

Kościół i klasztor oo. Dominikanów | Fot. J. Stęchły (3x)
Kościół i klasztor oo. Dominikanów
Fot. J. Stęchły (3x)
Część dachu nad klasztorem po pracach remontowych
Część dachu nad klasztorem po pracach remontowych
Więźba dachowa po zakończeniu robót
Więźba dachowa po zakończeniu robót

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA PRZY KOLEGIACIE

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na remont elewacji wschodniej dawnego kolegium jezuickiego wraz z wymianą obróbek blacharskich.

Dotacja w wysokości 100.000 zł  (wartość zadania: 230.900,52 zł)

Wschodnia ściana dawnego kolegium przed rozpoczęciem prac w 2013 r. | Fot. J. Stęchły (4x)
Wschodnia ściana dawnego kolegium przed rozpoczęciem prac w 2013 r.
Fot. J. Stęchły (4x)
W trakcie prac remontowych
W trakcie prac remontowych
Po pracach remontowych w 2013 r.
Po pracach remontowych w 2013 r.

OŚRODEK KULTURY i FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE

Dotacja dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke na wykonanie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich baszty (nr 4) zwanej „Fruktową z armatą na piętrze" oraz muru obronnego (na odcinku 44 m bieżących) dawnego opactwa panien benedyktynek w Jarosławiu

Dotacja w wysokości 200.000 zł  (wartość zadania: 640.135,31 zł)

Mury opactwa przed remontem | Fot. J. Stęchły (4x)
Mury opactwa przed remontem
Fot. J. Stęchły (4x)
Po zakończeniu prac konserwatorskich i remontowych
Po zakończeniu prac konserwatorskich i remontowych
Fragment muru po pracach i przed rozpoczęciem remontu kolejnego odcinka
Fragment muru po pracach i przed rozpoczęciem remontu kolejnego odcinka

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW (OFM)

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) na remont więźby i pokrycia dachowego nad skrzydłem klasztoru od ogrodu, remont kominów oraz dachu nad wirydarzem wzdłuż nawy kościoła. 

Dotacja w wysokości 80.000 zł (wartość zadania: 247.827,75 zł)

 

Dach nad klasztorem oo. Reformatów po remoncie | Fot. J. Stęchły (2x)
Dach nad klasztorem oo. Reformatów po remoncie
Fot. J. Stęchły (2x)

KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na prace budowlane i konserwatorskie budynku tzw. gościnnego (dewotek) w dawnym opactwie panien benedyktynek, obejmujące wykonanie izolacji poziomej murów fundamentowych (kontynuacja), podłoży pod posadzki, tynków wewnętrznych i remont stropów.

Dotacja w wysokości 90.000 zł (wartość zadania: 183.330,05 zł )

Dom Gościnny w trakcie remontu wnętrz | Fot. J. Stęchły (8x)
Dom Gościnny w trakcie remontu wnętrz
Fot. J. Stęchły (8x)

ZGROMADZENIE SIÓSTR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.

Dotacja  dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na osuszenie, izolację i odwodnienie kolejnego fragmentu murów fundamentowych klasztoru.

Dotacja w wysokości 29.000 zł (wartość zadania: 59.844,40 zł)

Kaplica klasztorna SS. Niepokalanek | Fot. J. Stęchły
Kaplica klasztorna SS. Niepokalanek
Fot. J. Stęchły

PARAFIA GRECKOKATOLICKA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Dotacja dla Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego na pełną konserwację wraz z badaniami konserwatorskimi ikon namiestnych z ikonostasu w cerkwi: Matki Bożej Hodegetrii, Chrystusa Pantokratora oraz ikony ze sceną Bożego Narodzenia.

Dotacja w wysokości 37.000 zł (wartość zadania: 75.000 zł)

Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, grudzień 2013 r. | Fot. J. Stęchły (4x)
Ikonostas w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, grudzień 2013 r.
Fot. J. Stęchły (4x)
Ikona Chrystusa Pantokratora po konserwacji
Ikona Chrystusa Pantokratora po konserwacji
Ikona Matki Bożej Hodegetrii po konserwacji
Ikona Matki Bożej Hodegetrii po konserwacji
Ikona ze sceną Bożego Narodzenia po konserwacji
Ikona ze sceną Bożego Narodzenia po konserwacji

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA, KOŁO JAROSŁAWSKIE

Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Jarosławskie na prace  remontowe i konserwatorskie budynku dawnej ochronki ss. felicjanek, obecnie schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Jasnej 4 w Jarosławiu, obejmujących wykonanie izolacji poziomej i remont elewacji frontowej budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich.

Dotacja w wysokości 39.000 zł (wartość zadania: 79.635,83 zł).

Budynek przed remontem elewacji | Fot. J. Stęchły (3x)
Budynek przed remontem elewacji
Fot. J. Stęchły (3x)
Po pracach remontowo-konserwatorskich
Po pracach remontowo-konserwatorskich

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.

Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. na remont dachów na budynkach (administracyjnym i kuźni) dawnego zespołu gazowni miejskiej, ob. siedzibie MZK, przy ul. Zamkowej 1 w Jarosławiu.

Dotacja w wysokości 47.000 zł  (wartość zadania: 95.609,61 zł)

Dach budynku administracyjnego MZK przed pracami | Fot. J. Stęchły (6x)
Dach budynku administracyjnego MZK przed pracami
Fot. J. Stęchły (6x)
... i po remoncie
... i po remoncie
Więźba dachowa po pracach konserwatorskich
Więźba dachowa po pracach konserwatorskich
Budynek dawnej kuźni
Budynek dawnej kuźni
Budynek dawnej kuźni po remoncie dachu
Budynek dawnej kuźni po remoncie dachu

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. LUBELSKIEJ 8 

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lubelskiej 8 na prace remontowo-budowlane kamienicy przy ul. Lubelskiej 8 w Jarosławiu, obejmujących wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz remont elewacji budynku.

Dotacja w wysokości: 50.000 zł (wartość zadania:  105.321, 34 zł)

Kamienica przed remontem elewacji | Fot. J. Stęchły (2x)
Kamienica przed remontem elewacji
Fot. J. Stęchły (2x)
...i po pracach remontowo-konserwatorskich
...i po pracach remontowo-konserwatorskich

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI  RYNEK 11

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynek 11 na prace remontowo-budowlane przy części dachu kamienicy Rynek 11 w Jarosławiu (od strony podwórza), obejmujące remont więźby dachowej i kominów, wymianę pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich.

Dotacja w wysokości: 35.000 zł (wartość zadania:  70.954,81 zł)

Po remoncie części dachu na kamienicą
Po remoncie części dachu na kamienicą
Świetlik po remoncie
Świetlik po remoncie