Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2014 » Dotacje z budżetu miasta 2014
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Dotacje z budżetu miasta 2014

Dotacje celowe  przyznane w oparciu o wnioski złożone na podstawie UCHWAŁY Nr 620/LVI/2013 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

 

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na konserwację części malowideł ściennych pędzla Leonarda Winterowskiego w prezbiterium kościoła.   

Dotacja: 50.000 zł

Wartość całego zadania: 105.000 zł

Fot. fot. Jadwiga Stęchły

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej na remont dachu nad klasztorem. Planowany zakres robót stanowi kontynuację zadania z ubiegłego roku i obejmie środkową część dachu klasztoru oraz partię  zryzalitowaną od strony zachodniej.

Dotacja: 50.000 zł

Wartość całego zadania: 848.335,90 zł

 

DAWNE OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE

Dotacja dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy  Bożej Anny Jenke na remont fragmentu muru obronnego wokół dawnego opactwa wraz z basztą zw. Morską - etap II. Prace obejmą remont elewacji baszty i jej wnętrza, wymianę pokrycia dachowego,  rekonstrukcję schodów zewnętrznych i remont fragmentu muru łącznie z izolacją.

Dotacja: 50.000 zł

Wartość całego zadania: 436.511,07 zł

KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na remont tzw. rezydencji dewotek na terenie dawnego opactwa benedyktyńskiego. Planowane prace obejmą remont elewacji budynku z wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz  rekonstrukcję schodów wewnętrznych.

Dotacja: 40.000 zł

Wartość całego zadania: 145.000 zł

KLASZTOR SS. NIEPOKALANEK

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na izolację ścian fundamentowych klasztoru. Kontynuacja zadania pozwoli na osuszenie kolejnego fragmentu fundamentów klasztoru sióstr niepokalanek i wykonanie ich izolacji pionowej.

Dotacja: 30.000 zł

Wartość całego zadania: 105.960,63 zł

CERKIEW P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Dotacja dla parafii greckokatolickieh pw. Przemienienia Pańskiego na konserwację ikonostasu (kontynuacja prac). Tegoroczne prace obejma konserwacje predelli (2 szt.), ikon: Przemienienie Pańskie (wraz z obudową), Ukrzyżowanie Chrystusa, św. Piotra Apostoła, św. Marka Ewangelisty, św. Mateusza Ewangelisty oraz kwatery rzędu apostolskiego.

Dotacja: 25.000 zł

Wartość całego zadania: 275.512,44 zł


 

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na izolację poziomą i remont elewacji wschodniej wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku d. ochronki ss. felicjanek, ob. schroniska dla bezdomnych kobiet.

Dotacja: 20.000 zł

Wartość całego zadania: 66.864,70 zł

WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 11

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek 11 na remont pokrycia dachowego kamienicy Rynek 11 (kontynuacja prac).

Dotacja: 20.000 zł

Wartość całego zadania: 100.316,99 zł

WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 13

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek 13 na remont części dachu kamienicy Rynek 13.

Dotacja: 20.000 zł

Wartość całego zadania: 43.404,36 zł

WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 17,18,18a

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek  17,18,18a na wykonanie izolacji ścian fundamentowych części kamienicy Rynek 17/18/18 a.

Dotacja: 24.000 zł

Wartość całego zadania: 58.558,79 zł

WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. OPOLSKA 1

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Opolskiej 1 na remont dachu kamienicy z wymianą obróbek blacharskich i rur spustowych.

Dotacja: 40.000 zł

Wartość całego zadania: 83.743 zł

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 4

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 4 na remont elewacji frontowej kamienicy, to jest remont zniszczonych tynków i malowanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont balkonów.

Dotacja: 20.000 zł

Wartość całego zadania:  54.619,64 zł

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 18

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 18 na remont części dachu. Roboty obejmą naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego w partiach kopulastych przy murkach ogniowych, remont murków ogniowych z wykonaniem i montażem obróbek blacharskich.

Dotacja: 41.000 zł

Wartość całego zadania:  83.933,07 zł