Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2014 » Inwestycje własne 2014
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Inwestycje własne 2014

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE

Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne stanowi zadanie realizowane od ubiegłego roku w ramach projektu pod nazwą „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich".

Prace wykonywane obejmują w dalszym ciagu remont wnętrz - konserwację wątków ceglanych ścian piwnic, izolację przeciwwilgociową, wykonywanie nowych posadzek, schodów i tynków w miescach koniecznych, a także nowej infrastruktury technicznej. Atrakcją ma być świetlik usytuowany w nawierzchni chodnika, przy elewacji kamienicy, umożliwiający wgląd ku dołowi na makietę jarosławskiego rynku oraz wystawy, oryginalne eksponaty archeologiczne, perojekcje filmowe. Obecnie opracowywane są projekty związane z aranżacją piwnic i ich wystrojem. Trawją przygotowania do ekspozycji tematyczych takich jak: jarosławskie jarmarki, hiatoria ratowania jaroslawskich podziemi, kuchnia mieszczańska w okresie nowożytnym, czy archeolgia Sanu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 -2013.

Beneficjent projektu: Gmina Miejska Jarosław.

Partner 1 projektu: Komitet Wykonawczy Użgorodzkiej Rady Miejskiej.

Partner 2 projektu: Powiat Jarosławski, Agencja ,,Centrum Rozwoju innowacji, inwestycji i turystyki Użgorodu".

Cel ogólny projektu - poprawa konkurencyjności pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego i turystycznego.

Planowany termin zakończenia zadania: koniec 2014 r.

Fot. E. Kłak Zarzecka

KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE STAREGO I NOWEGO CMENTARZA

 

Prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach mają na celu powstrzymanie degradacji, przywrócenie właściwych parametrów technicznych i pierwotnego wyglądu kolejnym pomnikom nagrobnym. Konserwacja figury Anioła Stróża na grobie Józefa Stecińskiego na Starym Cmentarzu oraz rzeźby Matki Bożej z nagrobka nn osoby na terenie Nowego Cmentarza obejmie także rekonstrukcję brakujących detali, skrzydeł anioła, dłoni i szat Matki Bożej. Kwestia pełnej rekonstrukcji ubytków na figurze powstałych w wyniku działań I wojny światowej zostanie rozstrzygnięta podczas komisji konserwatorskich.

Fot. J. Stęchły