Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2014 » Renowacje 2014 – PODSUMOWANIE
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Renowacje 2014 – PODSUMOWANIE

PODZIEMNE PRZEJŚCIE TURYSTYCZNE

 

Adaptacja piwnic pod kamienicami Rynek 4, 5, 6 w Jarosławiu na Podziemne Przejście Turystyczne - realizacja projektu pod nazwą „Jarosław - Użgorod: wspólna inicjatywa na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej historycznych miast partnerskich".

Prace planowane do wykonania w 2014 roku zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Objęły one kompleksowy remont wnętrz piwnic - izolację przeciwwilgociową części ścian fundamentowych, konserwację części wątków ceglanych, wykonywanie nowych posadzek z płyt marmuowych i na wzór olstrychu, a także nowych schodów i tynków w miescach koniecznych. Wykonana została nowa infrastruktura techniczna - instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarowa wraz z wyposażeniem, telewizyjna i radiowa.  Wykonany został świetlik w nawierzchni chodnika, przy elewacji kamienicy Gruszewiczów, który umożliwi wgląd na makietę jarosławskiego rynku. Dotychczasowe wyposażenie objęło: gabloty, ekrany szklne, gabloty na zdjęcia, stojaki informacyjne i siedziska, projektor, ekran i nagłośnienie. W najbliższymj czasie wykonane zostaną ekspozycje - stałe wystawy o charakterze muzealnym, takie jak: ceramika, kuchnia mieszczańska z zapleczem kuchennym, myślistwo, jarmarki jarosławskie, paleontologia, archeologia, archeologia Sanu, historia ratowania podziemi Jarosławia. Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2015 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 -2013.

Beneficjent projektu: Gmina Miejska Jarosław.

Partner 1 projektu: Komitet Wykonawczy Użgorodzkiej Rady Miejskiej.

Partner 2 projektu: Powiat Jarosławski, Agencja ,,Centrum Rozwoju innowacji, inwestycji i turystyki Użgorodu".

Cel ogólny projektu - poprawa konkurencyjności pogranicza polsko - ukraińskiego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego i turystycznego.

 

 

Wnętrza piwnic po wykonaniu robót budowlanych i konserwatorskich.
Wnętrza piwnic po wykonaniu robót budowlanych i konserwatorskich.
Pomieszczenie do projekcji filmów.
Pomieszczenie do projekcji filmów.
Wnętrze ze świetlikiem przeznaczone na makietę rynku.
Wnętrze ze świetlikiem przeznaczone na makietę rynku.

KONSERWACJA NAGROBKÓW NA TERENIE STAREGO I NOWEGO CMENTARZA

 

W 2014 roku wykonane zostały prace remontowo-konserwatorskie przy trzech pomnikach nagrobnych na terenie Starego Cmentarza (na kwotę: 27 178,60 zł) oraz przy jednym pomniku na terenie Nowego Cmentarza (na kwotę: 12 600,00 zł). Łącznie na konserwację nagrobków w 2014 roku wydatkowano: 39.778,60 zł

 

Na Starym Cmentarzu przeprowadzono prace przy:

- pomniku nagrobnym z 1880 r.  Ferdynanda Wenzla (kw. Nr. 26)

- pomniku nagrobnym z pocz. XX w. Andrzeja Gromadowskiego (kw. Nr. 27)

- figurze Anioła Stróża na grobie z pocz. XX w. Józefa Stecińskiego (kw. Nr. 28)

 

Na Nowym Cmentarzu wykonano prace konserwatorskie przy nagrobku z pocz. XX w. Fangorów i (S)oblewskich,  zwieńczonego rzeźbą Matki Bożej Niepokalanej.

 

Pomnik nagrobny Ferdynanda Wenzla przed konserwacją.
Pomnik nagrobny Ferdynanda Wenzla przed konserwacją.
Po zakończeniu prac oraz rekonstrukcji krzyża w zwieńczeniu.
Po zakończeniu prac oraz rekonstrukcji krzyża w zwieńczeniu.
Pomnik nagrobny Józefa Stecińskiego przed pracami konserwatorskimi.
Pomnik nagrobny Józefa Stecińskiego przed pracami konserwatorskimi.
Stan po zakończeniu prac.
Stan po zakończeniu prac.
Pomnik nagrobny na terenie Nowego Cmentarza.
Pomnik nagrobny na terenie Nowego Cmentarza.
Rzeźba Matki Bożej po konserwacji.
Rzeźba Matki Bożej po konserwacji.
Stella na grobie Andrzeja Gromadowskiego przed podjęciem prac.
Stella na grobie Andrzeja Gromadowskiego przed podjęciem prac.
Obiekt po pracach remontowych i konserwatorskich.
Obiekt po pracach remontowych i konserwatorskich.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe przyznane zostały w oparciu o wnioski złożone na podstawie uchwały Nr 620/LVI/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku wspomogły działania  właścicieli przy dwunastu  obiektach zabytkowych. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła:  409.343,73 zł.

 

1.       KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na wykonanie pełnej konserwacji malowideł ściennych  w prezbiterium kościoła.

Przeprowadzone prace polegały na oczyszczeniu malowideł z 1913 roku lwowskiego artysty Leonarda Winterowskiego, usunięciu dwóch warstw przemalowań, podklejeniu odspojonych miejscowo tynków, uzupełnieniu pęknięć i ubytków oraz wypunktowaniu i scaleniu kolorystycznym oryginalnej warstwy malarskiej. Wykonane prace objęły partie malowideł w absydzie kościoła na powierzchni 55 m2.

Dotacja: 50.000 zł (wartość całego zadania: 105.000 zł)

2.       KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu na remont części dachu nad klasztorem (środkowa partia). Prace objęły wymianę więźby, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rur spustowych, przemurowanie kominów, wzmocnienie ścian pod oparcie konstrukcji dachu oraz montaż instalacji odgromowej.

Dotacja: 50.000 zł (wartość całego zadania: 848.335,90 zł)

3.       DAWNE OPACTWO BENEDYKTYŃSKIE

Dotacja dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy  Bożej Anny Jenke na remont fragmentu muru obronnego wokół dawnego opactwa oraz baszty zw. Morską - etap II. Prace W 2014 roku objęły  remont elewacji baszty i jej wnętrza, wymianę pokrycia dachowego,  rekonstrukcję schodów zewnętrznych i remont fragmentu muru łącznie z izolacją.

Dotacja: 50.000 zł (wartość całego zadania: 436.511,07 zł)

4.       KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na remont tzw. rezydencji dewotek przy murze dawnego opactwa benedyktyńskiego. Prace objęły remont elewacji budynku z wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz  rekonstrukcję schodów wewnętrznych.

Dotacja: 40.000 zł (wartość całego zadania: 145.000 zł)

5.       KLASZTOR SS. NIEPOKALANEK

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na izolację ścian fundamentowych części klasztoru. Wykonane prace polegające na osuszeniu części ścian fundamentowych i wykonaniu ich izolacji pionowej wraz z płytą odbojową stanowią ostatni etap prac izolacyjnych. Objęły one fundamenty na odcinku 47 m bieżących.

Dotacja: 30.000 zł (wartość całego zadania: 105.960,63 zł)

6.       CERKIEW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Dotacja dla parafii greckokatolickich pw. Przemienienia Pańskiego na konserwację ikonostasu (kontynuacja prac). Tegoroczne prace objęły konserwację predelli (2 szt.), ikony Przemienienia Pańskiego (z obudową), ikony Ukrzyżowania , ikony św. Piotra Apostoła, ikony św. Marka Ewangelisty, ikony św. Mateusza Ewangelisty oraz kwatery rzędu apostolskiego.

Dotacja: 25.000 zł (wartość całego zadania: 275.512,44 zł)

Ikonostas - stan z lutego 2014 r.
Ikonostas - stan z lutego 2014 r.
Ikonostas po pracach wykonanych w 2014 r.
Ikonostas po pracach wykonanych w 2014 r.
Ikona Przemienienia Pańskiego przed konserwacją ...
Ikona Przemienienia Pańskiego przed konserwacją ...
... i po pracach konserwatorskich.
... i po pracach konserwatorskich.

7.       TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na wykonanie robót budowlanych przy budynku dawnej ochronki ss. Felicjanek, pełniącego obecnie funkcję schroniska dla bezdomnych kobiet. W 2014 roku wykonana została izolacja przeciwwilgociowa  oraz remont elewacji ściany wschodniej wraz z wymianą obróbek blacharskich.

Dotacja: 20.000 zł (wartość całego zadania: 66.864,70 zł)

8.       WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 13

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek 13 na remont części dachu kamienicy Rynek 13. Wykonane roboty objęły remont części więźby dachowej, wymianę części pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych.

Dotacja: 20.000 zł (wartość całego zadania: 43.404,36 zł)

9.       WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 17,18,18a

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości Rynek  17,18,18a na wykonanie izolacji części ścian fundamentowych kamienicy Rynek 17/18/18 a objęła fundamenty wraz z płytą obojową od strony dziedzińca wewnętrznego oraz elewacji tylnej kamienicy.

Dotacja: 24.000 zł (wartość całego zadania: 58.558,79 zł)

10.       WSPÓLNOTA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. OPOLSKA 1

Dotacja dla Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Opolskiej 1 na remont dachu kamienicy. Wykonane prace polegały na remoncie świetlika, częściowym remoncie więźby dachowej, wymianie pokrycia dachowego, rur spustowych i części obróbek blacharskich kamienicy.

Dotacja: 40.000 zł (wartość całego zadania: 83.743 zł)

11.       WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 4

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 4 na remont elewacji frontowej kamienicy. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na remont zniszczonych tynków i malowanie elewacji, wymianę obróbek blacharskich oraz remont balkonów.

Dotacja: 20.000 zł (wartość całego zadania:  54.619,64 zł)

12.       WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 18

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 18 na remont części dachu. Wykonane roboty objęły remont konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego w partiach kopulastych dachu (przy partiach szczytów) oraz remont szczytów łącznie z obróbkami blacharskimi.

Dotacja: 41.000 zł (wartość całego zadania:  83.933,07 zł)

 

Fot. Fotografie na stronie J. Stęchły