Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 10 (156) / 2005 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 10 (156) / 2005

Dziś uczeń jutro przedsiębiorca
Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu realizowała program "Bliżej ekonomii - dziś uczeń jutro przedsiębiorca" dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski. Teraz czekamy na końcową ocenę ogólnopolskiego konkursu "Z ekonomią na ty". Na zdjęciu 30.09.2005 r. podczas oficjalnego podsumowania przebiegu programu. | Fot. I.M.
Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu realizowała program "Bliżej ekonomii - dziś uczeń jutro przedsiębiorca" dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski. Teraz czekamy na końcową ocenę ogólnopolskiego konkursu "Z ekonomią na ty". Na zdjęciu 30.09.2005 r. podczas oficjalnego podsumowania przebiegu programu.
Fot. I.M.

Nietypowe zajęcia dla uczniów jarosławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzono w jarosławskim Ratuszu z inicjatywy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu pani Elżbiety Tkacz.

Placówka zorganizowała 9 i 12 września br. zajęcia edukacyjne skierowane do młodzieży Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz Zespołu Szkół Plastycznych na temat prowadzenia działalności gospodarczej i kreatywności w poszukiwaniu swojego miejsca w biznesie. Zajęcia w Sali Narad w Ratuszu podzielono na dwa bloki tematyczne: "Vademecum młodego przedsiębiorcy" oraz "Młody przedsiębiorca w Zjednoczonej Europie". Konsultantka Centrum Euro - Info i ekspert Punktu Informacyjnego Europ Direct w Rzeszowie pani Katarzyna Pyrcak wprowadzała młodzież w tajniki pracy w biznesie. Uświadamiano młodym osobom jakie cechy w tworzeniu i prowadzeniu własnego biznesu musi mieć dobry przedsiębiorca aby mógł osiągać korzyści w pracy zawodowej. Podczas spotkań przybliżono uczniom podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w krajach unijnych (chociażby swobodny przepływ osób, towarów i usług), omówiono system ocen zgodności wyrobów i usług opracowanych przez normalizacyjne organizacje unijne, przepływ kapitału i płatności, konieczność znajomości unijnej polityki gospodarczej. Uczniowie chętnie podejmowali zadania proponowane prze instruktora. Opracowali własne pomysły na prowadzenie firmy, próbowali (hipotetycznie na razie) poszukać swojego miejsca w świecie biznesu. Oklaskami nagrodzono pomysł stworzenia własnej kwiaciarni w Holandii.

Na zakończenie warsztatów Zastępca Burmistrz Miasta Jarosławia Tadeusz Pijanowski wręczył dyplomy uczestnictwa w warsztatach.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Tkacz zaprosiła uczniów do udziału w konkursach: plastycznym "PROJEKTUJEMY LOGO WŁASNEJ FIRMY" oraz teoretycznym "ZAKŁADAMY WŁASNĄ FIRMĘ - OPRACOWANIE BIZNESPLANU" organizowanych podobnie jak warsztaty edukacyjne w ramach projektu "Bliżej ekonomii - dziś uczeń jutro przedsiębiorca" przy współpracy Punktu Informacyjnego Europ Direct w Jarosławiu i Urzędu Miasta Jarosławia. Projekt uzyskał bardzo wysokie notowania w Konkursie "Z EKONOMIĄ NA TY" Narodowego Banku Polskiego i Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymując 6.000 zł na realizację zamierzeń programowych. Autorkami "Bliżej ekonomii" są dwie panie: dyr. MBP w Jarosławiu Elżbieta Tkacz i Małgorzata Kowal. "W ramach projektu aktywizujemy młodych ludzi do kreatywnego spojrzenia na swoją przyszłość, do otwartości w podejmowaniu decyzji i życiowych wyborów, które stoją przed każdym młodym człowiekiem. W najbliższych dniach organizujemy dwie wycieczki do Krakowa do Narodowego Banku Polskiego oraz do Łańcuta i do firmy Transsystem w Woli Dalszej" - powiedziała autorka zwycięskiego projektu pani Elżbieta Tkacz.

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31