Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (119) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (119) / 2002

SESJA RADY MIASTA
Na zdjęciu Burmistrzowie p. Jan Gilowski i p. Janusz Dąbrowski
Na zdjęciu Burmistrzowie p. Jan Gilowski i p. Janusz Dąbrowski

19 listopada 2002 r. odbyła się sesja inaugurująca IV kadencję Rady Miasta Jarosławia. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady III kadencji p. Janusz Szkodny, który powiedział: "Jesteśmy tu z woli mieszkańców. Jest to dla nas wielki zaszczyt. Życzę nowej Radzie, by udało się kontynuować dzieło poprzedników". Podziękował Burmistrzowi Janowi Gilowskiemu, członkom Zarządu i Rady "za zaangażowanie, mądrość i wiedzę".

Dalszą część obrad prowadził najstarszy wiekiem radny - p. Roman Zeman. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Zbigniew Guzowski złożył sprawozdanie z przebiegu prac związanych z wyborami Burmistrza i Rady Miasta. Podziękował za pomoc pracownikom Wydziału Ogólno - Organizacyjnego i Obsługi Rady Miasta. Wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. Kolejnym punktem porządku było złożenie ślubowania.

Następnie głos zabrał Burmistrz p. Jan Gilowski, który zwrócił uwagę na najważniejsze sprawy, jakie udało się zrealizować Zarządowi Miasta. Przypomniał o zatwierdzeniu przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych trasy przebiegu drogi obwodowej i wykupieniu 35% terenów pod jej realizację. Główną przeszkodą w otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy są odwołania kierowane przez niektórych mieszkańców. Ponadto ustępujący Burmistrz wspomniał o rozbudowie oczyszczalni ścieków i przyznanych na ten cel 2 mln euro z funduszu PHARE 2001. Wyraził zadowolenie z budowy kolektora W, kanalizacji wraz z drogą dojazdową os. Sterańczaka, kanalizacji w dzielnicy Misztale, dokonanej wymiany kilku kotłowni w szkołach i przedszkolach oraz z rozpoczętej budowy krytej pływalni. Stwierdził, że w trakcie kadencji zadłużenie miasta zawsze było poniżej dopuszczalnych wskaźników. Aktualne długi ni przekraczają 10 mln zł, w tym jest ujęty kredyt przyznany na kwotę 1,8 mln, który nie został podjęty. Zadłużenie na rok 2003 r. wynosi 9,29% przy dopuszczalnym 15%, zaś poręczenie - 43% przy dopuszczalnym 60%.

W dalszym ciągu obrad Rada dokonała wyboru Komisji skrutacyjnej, w której skład weszli: p. Jacek Stańda - przewodniczący, p. Henryk Babiś, p. Franciszek Gołąb, p. Adam Międlar i p. Stanisław Misiąg. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miasta Jarosławia został p. Marian Janusz, który uzyskał 13 głosów poparcia. Drugiego z kandydatów p. Jarosława Pagacza poparło 7 radnych.

Następnie w obradach prowadzonych przez Przewodniczącego p. Mariana Janusza dokonano wyboru trzech wiceprzewodniczących Rady: p. Tadeusza Pijanowskiego, p. Wacława Spiradka i p. Jana Waltera, którzy otrzymali po 13 głosów poparcia. Czwarty kandydat p. Jarosław Pagacz uzyskał 8 głosów.

Po odebraniu zaświadczenia o wyborze i złożeniu ślubowania Burmistrz p. Janusz Dąbrowski podziękował ustępującemu Burmistrzowi za dotychczasową współpracę. Wśród planów, które chce zrealizować wymienił konieczność przeprowadzenia tzw. bilansu otwarcia związanego z finansami miasta, podniesienia standardu usług w Urzędzie Miasta, kontynuacji budowy krytej pływalni i starań o uzyskanie środków na budowę obwodnicy. Zadeklarował wolę współpracy z parlamentarzystami, władzami powiatu, kandydatami na stanowisko burmistrza i radnymi wszystkich ugrupowań. Zapewnił, że nie będzie nagłych zmian w Urzędzie Miasta.

W obradach, które trwały od 10-tej do 13-tej uczestniczyło 20 radnych oraz zaproszeni goście, m.in. Posłowie na Sejm RP p. Wojciech Domaradzki i p. Mieczysław Kasprzak, kierownicy jednostek podległych Burmistrzowi, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, dziennikarze i mieszkańcy miasta.

Sesję poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez przedstawicieli wszystkich jarosławkich parafii, która odprawiona została w kolegiacie pw. Bożego Ciała. Po wysłuchaniu homilii Burmistrz p. Janusz Dąbrowski zawierzył siebie i swoją pracę Matce Bożej. Zofia Krzanowska


TEKST ZAWIERZENIA

"Niepokalana Dziewico,
dziękuję Ci za to, że zechciałaś być Matką Zbawiciela,
Matką Kościoła i moją Matką.
Dziękuję Ci za Twego Syna,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem.
Zawierzam Ci siebie, swoje życie,
służbę drugiemu człowiekowi podczas pełnienia
funkcji Burmistrza Miasta Jarosławia,
moich przyjaciół i nieprzyjaciół,
a nade wszystko moją żonę, mamę i dzieci
oraz pracowników Urzędu Miasta,
których Bóg postawił na mojej drodze.
Wyjednaj mi - królująca w Jarosławiu
Matko Bolesna, Pani Zwycięska, Bramo Miłosierdzia -
pełnię darów Ducha Świętego,
bym umiał rozpoznawać i wypełniać wolę Bożą.
Przyjmij moje zawierzenie
i dopomóż, bym nie zawiódł pokładanego zaufania.
Amen".
Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31