Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 11 (119) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 11 (119) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - III.ZADANIA W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO
III. ZADANIA W ZAKRESIE ŁADU PRZESTRZENNEGO
cd. z poprzedniego numeru

Rok 2002
 1. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony po północnej stronie ulicy Krakowskiej - określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru dla realizacji drogi publicznej. 30 sierpnia 2002 r. Rada Miasta Jarosławia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu drogi dojazdowej do Elektrowni Gazowej w Jarosławiu.
 2. Przygotowanie materiałów związanych z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru dla realizacji linii elektroenergetycznej 110 kV. 25 lutego 2002 r. Rada Miasta Jarosławia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 110 kV ze stacji Jarosław-Północ w mieście Jarosław.
 3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o powierzchni 2,0 ha ograniczonego ulicami: Bandurskiego, Harcerska i Grodziszczańska - określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Projekt planu został skierowany do uzgodnień z właściwymi organami.
 4. Zakończenie trybu postępowania dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:
  1. obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po północnej stronie ulicy Dojazdowej na cele zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
  2. obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy położony przy ulicy Dolnoleżajskiej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekt sakralny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  3. obszaru obejmującego teren przylegający do cmentarza komunalnego przy ulicy Krakowskiej z podstawowym przeznaczeniem pod parking dla obsługi cmentarza komunalnego,
  4. terenu istniejącego składowiska komunalnego oraz terenów użytkowanych rolniczo położonych po wschodniej stronie ulicy Kamiennej w dzielnicy Łazy Kostkowskie z podstawowym przeznaczeniem dla rozbudowy, poszerzenia i uporządkowania istniejącego składowiska odpadów komunalnych.
 5. Objęcie trybem postępowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. obszaru o powierzchni 65,0 ha ograniczonego ulicami: Szczytniańska, Lotników i Krakowska, gdzie przedmiotem planu jest zagospodarowanie obszaru w kierunku porządkowania i przekształcania istniejącego zainwestowania oraz określenie warunków realizacji nowego cmentarza komunalnego,
  2. obszaru o powierzchni 22,0 ha w rejonie ulic Kruhel Pełkiński, Dolnoleżajska, Batalionów Chłopskich, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
  3. obszaru o powierzchni 2,0 ha położonego po południowej stronie ulicy Szczytniańskiej, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  4. obszaru o powierzchni 4,0 ha położonego po zachodniej stronie ulicy Starosanowej, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
  5. obszaru o powierzchni 4,0 ha obejmującego tereny przy ulicy Dojazdowej i Starosanowej, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
  6. obszaru o powierzchni 1,50 ha po wschodniej stronie ulicy Starosanowej, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
  7. obszaru o powierzchni 1,50 ha ograniczonego ulicami: Fredry i Kielara, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków zagospodarowania i użytkowania obszaru na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z zespołem działek zabudowy wolnostojącej,
  8. obszaru o powierzchni 0,5 ha obejmującego teren położony wzdłuż istniejącego ciągu pieszego w rejonie ulic Pruchnickiej i Elektrownianej, gdzie przedmiotem planu jest określenie warunków zagospodarowania i użytkowania w obszarze wyznaczonym na cele usług komercyjnych.
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31