Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, nr 10 (192) / 2008 » Szpital
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, nr 10 (192) / 2008

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Pracownia rezonansu magnetycznego
Pracownia rezonansu magnetycznego
Szkoła rodzenia, na zdj. położna Dorota Gilarska-Nalepa
Szkoła rodzenia, na zdj. położna Dorota Gilarska-Nalepa
Poradnia urazowo-ortopedyczna - lek. med. Krzysztof Gązwa
Poradnia urazowo-ortopedyczna - lek. med. Krzysztof Gązwa
Ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego Jerzy Błażejewski, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego lek. med. Marek Łoś, Alicja Miedniczek - pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, urządzenie
artroskop, histeroskop
Ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego Jerzy Błażejewski, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego lek. med. Marek Łoś, Alicja Miedniczek - pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, urządzenie artroskop, histeroskop
Oddział dziecięcy
Oddział dziecięcy
Dyr. COM lek. med. Janusz Szkodny, zastępca dyr. COM ds. lecznictwa Janina Dańczak-Balicka, ordynator oddziału neurologii z pododdziałem udarowym
lek. med. Dariusz Bielecki, pielęgniarka oddziałowa Barbara Krzyżanowska
Dyr. COM lek. med. Janusz Szkodny, zastępca dyr. COM ds. lecznictwa Janina Dańczak-Balicka, ordynator oddziału neurologii z pododdziałem udarowym lek. med. Dariusz Bielecki, pielęgniarka oddziałowa Barbara Krzyżanowska
USG na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym, na zdj. lek. med. Przemysław Nowak
USG na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym, na zdj. lek. med. Przemysław Nowak
USG w oddziale dziecięcym, na zdj. lek. med. Radosław Cwetkow
USG w oddziale dziecięcym, na zdj. lek. med. Radosław Cwetkow
Remont oddziału kardiologicznego
Remont oddziału kardiologicznego

Inicjatywa założenia Szpitala Powszechnego w Jarosławiu powstała w dniu 24 lutego 1898 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej, która jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie. Oddany przez Gminę Miasta Jarosław do użytku publicznego w 1902 r. szpital stał się publiczny i powszechny, liczył 80 łóżek bez urządzeń.
W latach 1911-1914 szpital liczył już 128 łóżek. W latach 1918-1939 zakupiono na rzecz szpitala nowoczesne urządzenia do leczenia, dzięki czemu jednostka ta stała się jedną z najlepiej wyposażonych i największych na naszym terenie. Na te lata datuje się również początek działalności pracowni rentgenowskiej. Po wyzwoleniu organem zarządzającym był Komitet Szpitalny, a w maju 1946 r. Powiatowy Związek Samorządowy przejął na własność Szpital Powszechny nadając mu rangę Szpitala Powiatowego. W związku z reformą administracyjną kraju oraz zmianami w resorcie służby zdrowia w 1972 r. połączono wszystkie jednostki służby zdrowia na terenie Powiatu Jarosławskiego w jeden Zespół Opieki Zdrowotnej.
Te historyczne tradycje jarosławska służba zdrowia kultywuje do dnia dzisiejszego. COM w Jarosławiu jako spadkobierca powiatowego zespołu opieki zdrowotnej obejmuje swoją opieką około 130.000 ludności. Podstawowym celem COM jest wykonywane zawodowo postępowanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Od 1999 r. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Powiatu.
W strukturach zakładu funkcjonuje szpital, przychodnia specjalistyczna, pogotowie ratunkowe, rehabilitacja zabiegowa i podstawowa opieka zdrowotna.
Szpital posiada bazę 336 łóżek dla dorosłych i dla dzieci rozmieszczonych w oddziałach: wewnętrznym, kardiologicznym, dziecięcym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym, neonatologicznym, obserwacyjno-zakaźnym z podziałem dla dzieci, dla przewlekle chorych, intensywnej terapii i anestezjologii, urazowo-ortopedycznym, neurologicznym z pododdziałem udarowym, pomocy doraźnej oraz dział przyjęć, blok operacyjny obsługujący oddziały zabiegowe. W strukturze szpitala działają pracownie diagnostyczne: rezonansu magnetycznego, RTG, tomografii komputerowej, mammografii, ultrasonografii z Dopplerem, EKG, endoskopii, zaburzeń rytmu serca i testów wysiłkowych, echokardiografii, spirometrii, audiometrii, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej.
Oprócz leczenia szpitalnego pacjenci mają możliwość korzystania z porad lekarskich w poradniach specjalistycznych: chirurgicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, neonatologicznej, urazowo-ortopedycznej, chorób zakaźnych, ginekologiczno-położniczej, medycyny pracy.
COM w Jarosławiu świadczy usługi zdrowotne POZ w Przychodni Rejonowej w Jarosławiu oraz gminnych ośrodkach zdrowia z filiami.

W październiku 2007 roku w COM w Jarosławiu otworzono pracownię rezonansu magnetycznego dysponującą nowoczesnym urządzeniem do badań specjalistycznych, z usług której korzystają pacjenci jarosławskiego szpitala i powiatów ościennych.

Dyrekcja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otworzyła szkołę rodzenia, gdzie wykwalifikowany personel bezpłatnie udziela porad, przygotowuje przyszłych rodziców do przyjęcia dziecka, jak również poradnię neonatologiczną przyjmującą najmłodszych naszych pacjentów.

W kwietniu 2008 roku Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu uzyskało Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000 w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz diagnostyce obrazowej, jak również nastąpiło ucyfrowienie diagnostyki obrazowej i wprowadzenie pełnego systemu teleradiologii, który umożliwia konsultację badań z wybranymi ośrodkami klinicznymi w kraju.

Dużym osiągnięciem było otworzenie w listopadzie 2007 r. poradni urazowo- ortopedycznej oraz utworzenie w maju 2008 r. oddziału urazowo-ortopedycznego wydzielonego z oddziału chirurgicznego, jakże niezbędnego w naszym rejonie, dysponującego bardzo nowoczesnym sprzętem takim jak artroskop, śródoperacyjny aparat RTG ramię „C”. Obsada lekarska tego oddziału gwarantuje kompetentne, fachowe leczenie. Pewien wkład mieli prywatni sponsorzy tacy, jak: Stowarzyszenie Poszkodowanym, pan J. Babiś, Firma Sanex oraz Firma Eurobud, dzięki którym udało zakupić się m.in. wiertarkę ortopedyczną.

Dużym i niezmiernie ważnym osiągnięciem dla szpitala w Jarosławiu było otrzymanie II st. referencyjności dla oddziału położniczo-ginekologicznego, co w połączeniu z drugim stopniem referencyjności oddziału neonatologicznego stawia COM w czołówce zakładów opieki zdrowotnej naszego województwa. Jednocześnie dyrektor podjął decyzję o zakupie nowoczesnego histeroskopu, niezbędnego do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych.

Oddział położniczo-ginekologiczny oferuje:

 • całodobową opiekę świadczoną przez dwóch dyżurnych lekarzy specjalistów i wykwalifikowane położne w oddziale położniczo-ginekologicznym o II st.referencyjności,
 • pełny wachlarz specjalistycznych operacji i zabiegów, w tym te najnowocześniejsze, zabiegi histeroskopowe (diagnostyka i usuwanie zmian chorobowych z jamy macicy), operacje naprawcze przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu (przywracające kobietom nową jakość życia), zabiegi laparoskopowe,
 • codzienną opiekę ambulatoryjną w poradni ginekologicznej w godzinach od 8.00 do 18.00,
 • dla przyszłych matek od 20. tyg. ciąży bezpłatną szkołę rodzenia czynną we wtorki od 16.00, a dla jej słuchaczek porody rodzinne! Rejestracja odbywa się codziennie w poradni ginekologicznej, przy ul. 3 Maja 70, tel. (016) 621 54 21 w. 223,
 • ambulatoryjne bezpłatne badania: USG położnicze i ginekologiczne, badania cytologiczne, mammograficzne oraz badania laboratoryjne.

Oddział noworodkowy o II st. referencyjności oferuje nowo narodzonym pacjentom:

 • całodobową opiekę świadczoną przez lekarzy specjalistów i wykwalifikowane pielęgniarki,
 • natychmiastową, specjalistyczną pomoc noworodkom z zaburzeniami oddychania,
 • leczenie wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową,
 • obecność przy porodzie lekarza położnika oraz lekarza zajmującego się noworodkiem,
 • fachową, wykwalifikowaną opiekę pielęgniarek z możliwością uczenia karmienia i pielęgnacji noworodków,
 • codzienną opiekę specjalistyczną w poradni neonatologicznej dla dzieci do ukończenia 2. roku życia,
 • możliwość wykonania bezpłatnego USG stawów biodrowych noworodków w przyszpitalnej pracowni USG,
 • udział lekarzy zajmujących się noworodkami w szkole rodzenia.

Zmodernizowano oddział dziecięcy, który umieszczono w nowych, ładnie wykończonych pomieszczeniach, których wygląd umila czas pobytu najmłodszych pacjentów. Bezinteresowną pomoc w tym przedsięwzięciu, wykazali wolontariusze fundacji „Pomocna Dłoń”.

Olbrzymim osiągnięciem było przeniesienie oddziału neurologicznego po wielu latach starań z SP ZOZ w Jarosławiu i odtworzenie go z pełną bazą 50 łóżek wraz z pododdziałem udarowym w COM w Jarosławiu dysponującym pełną, niezędną diagnostyką obrazową do pomieszczeń, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort hospitalizowanych pacjentów. Pierwsze przymiarki do przeniesienia oddziału poczynione były już w 2000 r. przez ówczesną dyrekcję, jednak nie doszły do skutku. Dopiero we wrześniu br. z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa pacjentów został on przeniesiony. Dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów, władz sejmiku podkarpackiego, a przede wszystkim samorządów Powiatu i Miasta, z poparciem Wojewody Podkarpackiego, przedsięwzięcie odbyło się niedużym kosztem dla samego szpitala, który w praktyce ograniczył się do remontu istniejących już pomieszczeń, a otrzymana dotacja z sejmiku podkarpackiego w wys. 800 000 zł pozwoliła na zakup sprzętu oraz nowoczesnej aparatury medycznej niezbędnej do funkcjonowania oddziału.

W latach 2007-2008 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zakupiło specjalistyczną karetkę dla potrzeb pogotowia ratunkowego oraz dwie karetki transportowe. Jednocześnie zakupiono specjalistyczny sprzęt niezbędny do funkcjonowania oddziałów szpitalnych w postaci nowoczesnych aparatów USG, aparat RTG ramię „C” niezbędny do prześwietleń w czasie operacji, jak również wyposażono laboratorium w nowe urządzenia. Było to możliwe dzięki staraniom dyrektora COM o pozyskanie środków na niezbędne zakupy. Na ten szczególny apel odpowiedziało Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Jarosławia, a także prywatni sponsorzy.
W chwili obecnej trwają prace modernizacyjne omieszczeń dla potrzeb ddziału kardiologicznego.
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu czyni starania o pozyskanie środków unijnych na rozszerzenie działalności COM poprzez utworzenie w jego strukturach szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału rehabilitacji oraz na adaptację i modernizację pomieszczeń dla oddziałów położnictwa i neonatologii.
W związku z planami rozbudowy naszego miasta, budowy obwodnicy, gdzie w chwili obecnej przez miasto Jarosław przebiega droga międzynarodowa, a w przyszłości przebiegać będzie w pobliżu miasta autostrada, niezbędne jest utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego spełniającego wszystkie normy określone w przepisach prawnych. Projekt będzie bazował na nowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, a także niezbędnym będzie zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

W oddziale rehabilitacji leczniczej hospitalizowane są głównie osoby z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu będącymi następstwem uszkodzenia o różnej etiologii ośrodkowego układu nerwowego tj. mózgu i rdzenia kręgowego. Ponadto leczeni są pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa, zmianami zwyrodnieniowymi stawów, po złamaniach kończyn, zabiegach operacyjnych endoprotezoplastyki stawów. Oddział ten będzie stanowił uzupełnienie kompleksowości leczenia pacjentów po hospitalizacji w szczególności w oddziałach urazowo-urtopedycznym, neurologicznym, chirurgicznym.

Dyrektor
COM w Jarosławiu
lek. med. Janusz Szkodny

fot. Magdalena Rożek
Numery archiwalne
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31