Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii NMP Królowej Polski

 2. Siedziba:

  37 - 500 Jarosław, ul. 3 Maja 12

 3. Skład zarządu:

  Prezes:
  Elżbieta Kluz

  V - ce prezes:
  Józefa Bałuch

  Sekretarz:
  Krystyna Wojtowicz

  Skarbnik:
  Halina Potoczny

 4. Charakter prowadzonej działalności:

  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej prowadzi działalność formacyjną, kulturalną i charytatywną. W latach 2003 i 2004 zorganizował wspólnie z innymi stowarzyszeniami i wspólnotami działającymi przy parafii, festyn dla mieszkańców Jarosławia. Uzyskany dochód przeznaczony został na pomoc dzieciom, których rodzice nie pracują. Od 2001r. prowadzi przy parafii Katolicką Poradnię Rodzinną, w której porad udziela pedagog, prawnik, kapłan, doradcy rodzinni i pielęgniarki. Z porad korzystają mieszkańcy miasta i okolic.

 5. Planowane przedsięwzięcia o zasięgu ogólnomiejskim:

  Kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej działalności.

 6. Źródła finansowania:

  • środki własne
  • budżet parafii
  • dotacje z gminy Miasta Jarosławia


 7. Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

  Pomoc polega na udzielaniu porad przez pedagoga - w zakresie problemów wychowawczych i osobistych, prawnika - w sprawach dotyczących przede wszystkim prawa rodzinnego, doradców rodzinnych - w przypadkach konfliktów i kryzysów rodzinnych oraz metod planowania rodziny, kapłana - w przypadku problemów religijnych i moralnych. Ponadto pielęgniarki udzielają pomocy w drobnym zakresie.

 8. Miejsce i terminarz udzielania pomocy potrzebującym:

  Porady udzielane są w ciągu całego roku, oprócz wakacji i ferii szkolnych w wyznaczone dni.

  37 - 500 Jarosław, ul. 3 Maja 12