Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » PROJEKTY DO REALIZACJI
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

PROJEKTY DO REALIZACJI

Budżet obywatelski Miasta Jarosławia na 2017 rok rozstrzygnięty!

Po raz pierwszy od wprowadzenia trzy lata temu budżetu obywatelskiego w Jarosławiu, nie będzie konieczne głosowanie. W tym roku wpłynęło siedem propozycji - trzy do kwoty 200 tys. zł oraz cztery do kwoty 40 tys. zł. Jeden ze zgłoszonych projektów obejmował dwa zadania, z których po weryfikacji przez merytoryczne wydziały tylko jeden z nich otrzymał pozytywną opinię. Odrzucony został również jeden z projektów do kwoty 40 tys. zł.

Poniżej znajdują się wszystkie projekty ocenione pozytywnie. Ze względu na to, że koszty ich realizacji mieszczą się w łącznej kwocie 600 tys. zł przeznaczonej na budżet obywatelski, wszsytkie zostaną zrealizowane. Projekty odrzucone wraz z uzasadnieniem znajdują się w oddzielnej zakładce.

***

1. Przebudowa ulicy Drużynieckiej

Wartość zadania: 200.000 zł
Wnioskodawca: Rada Dzielnicy nr 4

Projekt dotyczy przebudowy ulicy Drużynieckiej wraz z przejściem dla pieszych na działce nr ewid. gr. 1986/6, 1986/11 obr. 5 oraz z jego oświetleniem. Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz warunków dojazdu.

2. Modernizacja stadionu JKS cz. 3

Wartość zadania: 200.000 zł
Wnioskodawca: Jarosławski Klub Sportowy 1909

Projekt dotyczy zakupu i montażu ledowej tablicy wyników, wymiany zadaszenia krytej trybuny i ogrodzenia zewnętrznego stadionu, zakup i montaż piłkochwytu na boisku treningowym oraz renowacja murawy na stadionie.

3. Remont fontanny na osiedlu 1000-lecia

Wartość zadania: 40.000 zł
Wnioskodawca: Mieszkańcy os. 1000-lecia i os. Słoneczne

Projekt zakłada remont fontanny na os. 1000-lecia, która ma stać się miejscem odpoczynku i integracji mieszkańców.

4. Ścieżka edukacyjno-zdrowotna przy SP nr 7

Wartość zadania: 40.000 zł
Wnioskodawca: Mieszkańcy Dzielnicy nr VII 

Projekt dotyczy zagospodarowania placu przy Szkole Podstawowej nr 7. Planowane jest zamontowanie dodatkowych elementów m.in. huśtawek, karuzel, piaskownicy, utworzenie siłowni na świeżym powietrzu, umieszczenie tablic dydaktycznych dotyczących wiedzy przyrodniczej oraz usytuowanie na skwerze od strony południowej budynku tablicy historycznej wraz z posadzeniem Dębu Katyńskiego w ramach akcji „Dęby Pamięci".

5. Zagospodarowanie placu przed budynkiem SP nr 9

Wartość zadania: 40.000 zł
Wnioskodawca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9  

Projekt dotyczy ułożenia kostki brukowej na placu za budynkiem szkoły, stworzenia parkingu oraz przejścia dla uczniów na istniejący obok plac zabaw.

6. „Aleja Kasztanowa" w ramach projektu „Zielona czytelnia”

Wartość zadania: 200.000 zł
Wnioskodawca: Rada Dzielnicy nr V

a) Modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os. Pułaskiego - 40 tys. zł
b) „Zielona czytelnia" - czytelnia na świeżym powietrzu jako forma zagospodarowania terenu przed Miejską Bibioteką Publiczną - 160 tys. zł

W ramach jednego projektu zostały zgłoszone powyższe dwa zadania, z których modernizacja oświetlenia w „Alei Kasztanowej" na os. Pułaskiego otrzymała opinię pozytywną. Planowana jest budowa oświetlenia, doposażenie w ławki i kosze na smieci jako kontynuacja inwestycji dotyczącej rewitalizacji tego miejsca.