Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Jarosławiu
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Jarosławiu

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Jarosławiu

 2. Siedziba:

  KLASZTOR FRANCISZKANÓW
  ul. Jana Pawła II nr 16
  37-500 Jarosław
  tel. (0-16) 621 22 45

 3. Charakter prowadzonej działalności:

  • Celem działania Stowarzyszenia jest : udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym, rozwijanie współpracy z instytucjami charytatywnymi i wszystkimi potrzebującymi pomocy, badanie środowisk, upowszechnianie inicjatyw twórczych w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzi, samotnych, opuszczonych, pozbawionych opieki, prowadzenie wakacji dla dzieci z ubogich rodzin, dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, szerzenie kultu Błogosławionego O. Pio.
  • Pole działania Stowarzyszenia - prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego pod hasłem : "Przywracanie zdrowia poprzez właściwe żywienie".
   Turnusy wskazane dla osób zdrowych i osób z następującymi schorzeniami :
   • zespół polimetaboliczny (otyłość, cukrzyca na lekach doustnych, choroba wieńcowa, nadciśnienie, skaza moczanowa),
   • choroby zwyrodnieniowe stawów, zaćma, paradontoza,
   • przewlekłe choroby zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów,
   • owrzodzenie podudzi, choroby alergiczne (skórne), astmy,
   • nawracające infekcje, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby skóry,
   • zaburzenia czynnościowe jelit (zespół jelita nadwrażliwego zaparcia), itp.


  Ponadto prowadzone będą wycieczki autokarowe na terenie kraju i za granicą, wykłady, rozmowy, pokazy, prezentacje i szkolenia dot. zasad zdrowego żywienia. Plan działania.

  Podstawowym środkiem reklamowo-informacyjnym będą Koła Terenowe Stowarzyszenia powołane na terenie Polski południowej poprzez ulotki informacyjne, biuletyny, foldery, wydawnictwa książkowe, systematyczne informacje w massmediach lokalnych (Gazeta Jarosławska, Życie Podkarpackie, Nowiny, Radio Rzeszów, Radio Ave Maria Jarosław, sporadycznie prasa centralna, telewizja lokalna Przemyśl-Rzeszów-Kraków, która to stacja swym zasięgiem obejmuje również teren kielecki. Reklama poprzez listy reklamowe, telefoniczna, ogłoszenia reklamowe, prasowe, artykuły reklamowe, itp. W opracowaniach biuletynowych, ulotkach, broszurach, nacisk położony będzie na propagowanie Radawy, jej walorów zdrowotnych, a także Jarosławia i okolic, w tym Huty Szkła Jarosław S.A. Spotkania i konferencje medyczne związane z prowadzoną przez nas działalnością, promocja ośrodka w kręgach medycznych. Rozpoczęcie działalności- początek sierpnia 1999.

  Stowarzyszenie utrzymywać się będzie z opłat na jakie stać będzie korzystających z Ośrodka, a także z ofiar członków Stowarzyszenia i osób popierających naszą działalność.

  Każdy może zostać zostać członkiem Stowarzyszenia O. Pio, kto tylko zadeklaruje swoją przynależność i podpisze deklarację uczestnictwa. Stowarzyszenie nasze nie jest pierwszym w Polsce. Idea śpieszenia z pomocą bliźnim w duchu O. Pio objęła dziś cały świat i będzie się rozwijać. O. Pio jest świętym danym na te trudne czasy i to On odnowił i pobudził na nowo do działania ideał świętego Franciszka z Asyżu.

  Członkowie Stowarzyszenia grupują się przy Sanktuarium Ojca Pio przy Klasztorze O. Franciszkanów w Jarosławiu.


 4. Miejsce i terminarz udzielania pomocy potrzebującym:

  Telefon kontaktowy: (0-16) 621 48 32.
  Nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności
  Oddział w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 8
  37-500 Jarosław
  Nr r-kn : 10204287-600239-270-1