Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie KARAN - Katolicki Ruch Antynarkotyczny
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie KARAN - Katolicki Ruch Antynarkotyczny

Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od różnego rodzaju środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno duchowych.

KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Misją Stowarzyszenia KARAN jest niesienie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej i moralnej osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej (rodzinom, dzieciom, młodzieży i osobom starszym); w szczególności osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, narażonym na przemoc i agresję oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

Ruch KARAN powstał w 1987 roku, a jego założycielem jest ksiądz doktor Bronisław Paweł Rosik SAC.

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Narkomanii oraz AIDS.

 

 

We wrześniu 2005 roku rozpoczęła się działalność Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia KARAN mieszczącego się w Sali klasztoru OO. Dominikanów, ul. Dominikańska 25 w Jarosławiu.

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest w ramach realizacji programu „WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE" - Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii, współfinansowanego przez Gminę Miasto Jarosław.

 

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN jest czynny w każdy wtorek w godz. 16.00 - 19.00.

W ramach działalności Punktu zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych (porada, pomoc, wsparcie w problemach z dzieckiem uzależnionym)- od 17.00 do 19.00.

 

  • Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji dla dzieci i młodzieży używających narkotyków oraz ich rodziców

 

  • Zapraszamy wszystkich, którzy doświadczają problemów w związku z używaniem narkotyków, a także rodziców, których niepokoi zachowanie dziecka, którzy podejrzewają, ze dziecko używa narkotyków

 

Zapewniamy anonimowość oraz udzielenie profesjonalnej pomocy przez specjalistów terapii uzależnień - pracowników Poradni Uzależnień (prowadzenie terapii uzależnienia, kierowanie do placówek stacjonarnych).

 

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania czy wątpliwości można wcześniej skontaktować się z nami telefonicznie (w godzinach pracy Poradni) lub drogą e-mailową (poniżej podajemy kontakt telefoniczny i mailowy).

PORADNIA UZALEŻNIEŃ I RODZINNA „KARAN"

 

Ul. Piłsudskiego 8 - 10 Rzeszów ; Tel. /fax (017) 862-13-14

anonimowy telefon zaufania (017) 852-69-19 /czynny w godz. pracy poradni/

kontakt e-mail: karan.rzeszow@op.plGodziny pracy Poradni:

Poniedziałek 10.00- 14.00

Środa 10.00-12.00 / 16.00 -19.00

Czwartek 10.00 - 19.00

Piątek 15.00 - 20.00