Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej "Odrodzenie"
  Koło im. Św. Pawła Apostoła

 2. Siedziba:

  37 - 500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5

 3. Skład zarządu:

  Prezes:
  Elżbieta Kluz

  Sekretarz:
  Genowefa Dudek

  Skarbnik:
  Irena Jarosińska

 4. Charakter prowadzonej działalności:

  Stowarzyszenie prowadzi zgodną z nauką Kościoła działalność społeczno - kulturalną, oświatowo - wychowawczą i charytatywną. Od roku 2002 przy ul. Benedyktyńskiej 5 prowadzona jest świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich z Jarosławia. Pod opieką wychowawców dzieci uczą się korzystania z komputera i Internetu, odrabiają lekcje i spędzają wolny czas. Otrzymują też posiłek.

 5. Planowane przedsięwzięcia o zasięgu ogólnomiejskim:

  Kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej działalności.

 6. Źródła finansowania:

  • środki własne Stowarzyszenia
  • prywatne środki ks. Mariana Rajchela
  • dotacje z budżetu Miasta Jarosławia


 7. Formy pomocy adresowanej do osób potrzebujących:

  • nieodpłatna opieka
  • pomoc psychologiczna
  • wsparcie duchowe
  • nauka korzystania z nowoczesnych środków informacji
  • nieodpłatne dożywianie dzieci
  • pomoc w nauce


 8. Miejsce i terminarz udzielania pomocy potrzebującym:

  świetlica czynna w dni nauki szkolnej, po południu

  37 - 500 Jarosław, ul. Benedyktyńska 5